Regionale Energie Strategie (RES)

In het Klimaatakkoord is aangegeven dat – na ondertekening van het Klimaatakkoord – elke regio in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt. Gemeente Castricum maakt daarbij deel uit van de energieregio Noord-Holland Noord en samen met de andere gemeenten uit deze regio bereiden we ons hierop voor. Het opstellen van een Regionale Energie Strategie zou je kunnen opvatten als een verplichting van bovenaf. Wij zien dat anders. Het maken van een regionale energiestrategie gaat ons helpen om vanuit vanzelfsprekendheid samen te werken; overheden, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Documenten

Naar het overzicht