Raadhuisplein herinrichting

Het Raadhuisplein aan de achterzijde van het gemeentehuis richten we eind 2023 opnieuw in. Bewoners van de aangrenzende woningen hebben aangegeven een groene omgeving te missen. Zij hebben gevraagd om onnodige bestrating te verwijderen.

Na de verplaatsing van de hoofdingang heeft het Raadhuisplein haar functie verloren. De fontein werkt al jaren niet meer. Deze herinrichting biedt een kans om een groot deel van het versteende plein om te vormen tot een groene en klimaatvriendelijke ontmoetingsplek. Wij onderzoeken of de fontein weer kan werken en kan worden verplaatst naar de vijver van verzorgingshuis Strammerzoom in Akersloot.

Voorlopig Ontwerp 

Het Voorlopig ontwerp gaat uit van het vervangen van circa 800 m2 onnodige bestrating voor groen en ruimte voor ontmoetingen. Door het nieuwe plantsoen komt een logische looproute van het gemeentehuis naar het winkelcentrum. Langs de looproute komen zitelementen en verlichting. De overige bestrating blijft gehandhaafd voor de bereikbaarheid, bevoorrading en onderhoud van omliggende bebouwing. In onderstaande documenten vindt u het voorlopige ontwerp en de toelichting daarop.

Inloopavond 18 april 2023

Op 18 april heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd en het Voorlopig ontwerp gepresenteerd. 
De reacties op het Voorlopig ontwerp staan hieronder.

Definitief Ontwerp

Het definitief ontwerp plaatsen we uiterlijk 9 juni op de website. 

Planning 

  • 18 april: inloopavond bewoners en andere belanghebbenden.
  • 19 april - 3 mei: verzamelen reacties op voorlopig ontwerp.
  • 4 mei - 8 juni: verwerken reacties en maken definitief ontwerp. Deze kunt u vanaf9 juni op de website inzien. 
  • juni: burgemeester en wethouders stellen definitief ontwerp vast.

De uitvoering van de herinrichting is gepland van oktober t/m januari 2023. Vooruitlopend wordt de openbare ruimte inclusief de parkeerplaatsen rondom de nieuwbouw van het Eerste Kwartier gerealiseerd.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de projectleider, Marco van Beek:

088 909 75 41 of 

marcovanbeek@debuch.nl