Raadhuisplein appartementen

Op de locatie van de fitnessschool bouwen we een appartementencomplex met 24 appartementen. Er komen 7 sociale koopappartementen, 12 middeldure koopappartementen en 5 dure koopappartementen.

Hoge ambitie duurzaamheid

Voor duurzaamheid is de ambitie hoog. Bijvoorbeeld e technische installaties regeltechnieken houden rekening met met duurzaamheid. Het appartementengebouw is volledig gasloos. Het gebouw is goed geïsoleerd en geventileerd. De energieconsumptie zoveel mogelijk wordt teruggebracht door goed beheer. Deelauto’s ter beschikking gesteld aan de bewoners van de appartementen.

Planning

  • Ontwerp bestemmingsplan ter inzage: 8 februari t/m 22 maart
  • Reacties op ontwerp bestemmingsplan verwerken: 23 maart t/m 23 april
  • Vaststelling bestemmingsplan, al dan niet gewijzigd: juni 2021

Contactgegevens

Voor meer informatie neemt u contact opnemen met Thomas van der Zande,