Raadhuisplein appartementen

Op de locatie van de fitnessschool bouwen we een appartementencomplex met 24 appartementen. Er komen 7 sociale koopappartementen, 12 middeldure koopappartementen en 5 dure koopappartementen.

Hoge ambitie duurzaamheid

Voor duurzaamheid is de ambitie hoog. Bijvoorbeeld e technische installaties regeltechnieken houden rekening met met duurzaamheid. Het appartementengebouw is volledig gasloos. Het gebouw is goed geïsoleerd en geventileerd. De energieconsumptie zoveel mogelijk wordt teruggebracht door goed beheer. Deelauto’s ter beschikking gesteld aan de bewoners van de appartementen.

Ter inzage 8 februari t/m 22 maart

Van maandag 8 februari t/m 22 maart ligt het ontwerp bestemmingsplan Raadhuisplein ter inzage. Het plan kunt u inzien op de landelijke website ruimtelijke plannen (plan ID NL.IMRO.0383.BPCRaadhuispl3-ON01). Op afspraak is het bestemmingsplan ook in te zien in het gemeentehuis.

Zienswijzen indienen

U kunt t/m 22 maart een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Dit kunt u - bij voorkeur - schriftelijk, maar ook mondeling doen.

Schriftelijke zienswijzen dient u in bij: de gemeenteraad van Castricum, postbus 1301, 1900 BH  Castricum, onder vermelding van: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Raadhuisplein.

Planning

  • Ontwerp bestemmingsplan ter inzage: 8 februari t/m 22 maart
  • Reacties op ontwerp bestemmingsplan verwerken: 23 maart t/m 23 april
  • Vaststelling bestemmingsplan, al dan niet gewijzigd: juni 2021

Contactgegevens

Voor meer informatie neemt u contact opnemen met Thomas van der Zande,

Naar het overzicht