Puikman locatie

De locatie Puikman ligt in de driehoek ten zuiden van Huis van Hilde tussen de wegen Puikman en Westerplein. Voor deze locatie zijn plannen voor nieuwbouw. Tot de start van de nieuwbouw kunnen op een deel van de locatie tijdelijke woningen komen.

Het gaat om 48 wooneenheden, waarvan 1 woning voor de beheerder. En er komt 1 eenheid met wasmachines en wasdrogers. In totaal zijn 46 wooneenheden voor de verhuur beschikbaar.

Tijdelijke wooneenheden voor 3 jaar

De tijdelijke wooneenheden staan er minimaal 3 jaar. Ze blijven staan tot de permanente woningen gebouwd kunnen worden. Als de nieuwbouw over 3 jaar nog niet start, dan kunnen ze langer blijven staan.

De procedures moeten nog worden doorlopen. Dit gaat om een verklaring van geen bedenkingen door de raad en de vergunningaanvraag. Als deze procedures positief zijn afgerond, dan kunnen we de wooneenheden voor minimaal 3 jaar plaatsen.

Woningbouw op de Puikman locatie

Op de locatie Puikman komt definitieve woningbouw. Er ligt een plan van de ontwikkelaar. We toetsen of het plan voldoet aan de voorwaarden van de gemeente. Vervolgens moet de gemeente een bestemmingsplan maken. Dit traject neemt naar verwachting enkele jaren in beslag.

We zien de flexwoningen als een tijdelijke invulling van de locatie. Zo kunnen mensen die dringend behoefte hebben aan woonruimte daar in de tussenliggende periode gebruik van maken.

Financiering van project flexwonen

De gemeente betaalt mee. Omdat de flexwoningen er relatief kort staan, is het anders financieel niet haalbaar voor de exploitant. Vanwege het belang van deze huisvesting betaalt de gemeente een bijdrage van € 10.000 per jaar, gedurende 3 jaar.

Bewoners van de flexwoningen

Van de bewoners hebben 30 met spoed een woning nodig. Inwoners uit de eigen gemeente krijgen bij huisvesting voorrang. Inschrijven voor een woning kan via Flexwonen NH

De overige 15 hebben in Nederland asiel aangevraagd en een vergunning gekregen om hier te blijven.

Eén van de bewoners van het complex is beheerder. De beheerder is aanspreekbaar voor inwoners van het complex en ook voor omwonenden.

Als de ontwikkelaar op de plek van de flexwoningen kan gaan bouwen, dan moeten de tijdelijke woningen weg van de locatie Puikman. Bewoners van de flexwoningen horen tenminste 3 maanden voor het vertrek dat de woningen weggaan. Zij krijgen voorrang op de andere locaties van Flexwonen NH. Maar het kan zijn dat er geen woning beschikbaar is. Dan moet de bewoner zelf op zoek naar een andere woonoplossing. De gemeente spant zich in om een nieuwe locatie te zoeken voor de tijdelijke woningen, maar kan daarover nu geen zekerheid geven.