Provinciale weg N203

De provinciale weg N203 tussen Uitgeest en Castricum kan en moet verkeersveiliger worden voor alle verkeersdeelnemers. Provincie Noord-Holland en gemeenten Uitgeest en Castricum stelden samen een actieplan op. Ze onderstrepen het belang om de weg zo snel mogelijk veilig in te richten. 

Daarop vooruitlopend zorgen provincie en gemeenten voor korte termijn maatregelen.

  • Oktober 2022: reflecterende (ribbel-)kantbelijning  op het fietspad.
  • Begin 2023 haag planten tussen auto- en fietsrijbaan.
  • Begin 2023: volledig inhaalverbod.
  • Begin 2023: aanpassing middenas van de weg (doorgetrokken ribbelbelijning).
  • Landelijk lobbytraject om te komen tot trajectcontroles rijsnelheid.

Wens: verbreding talud

Voor de langere termijn blijven de gemeenten aandringen op verbreding van het talud. Daardoor kunnen rijweg en zijbermen ruimer worden. Het (brom)fietspad wordt dan 4 meter breed en komt ook verder van het autoverkeer te liggen. 

Eerste aanpassing: flecterende strepen fietspad

Provincie Noord-Holland heeft 3 oktober 2022 reflecterende lijnen aangebracht op het fietspad. Fietsers zien daardoor het verloop van het fietspad beter. Ook de grens tussen fietspad en berm is daardoor beter zichtbaar. 

Groot onderhoud in 2028

In 2028 voert de provincie groot onderhoud uit aan de weg. De provincie wil daarin aanpassingen aan de weg en het (brom)fietspad meenemen. In 2023 start de provincie met onderzoek naar wat noodzakelijk, wenselijk en mogelijk is. De gemeenten nemen deel aan dit onderzoek. Vooral om de verkeersveiligheid voor auto’s én fietsers te verbeteren. 

Ook moet uit het onderzoek blijken hoe tegelijkertijd een doorfietsroute kan worden aangelegd. Regionale doorfietsroutes verbinden woonkernen, werk- en winkelgebieden, onderwijslocaties, bushaltes, treinstations en recreatiegebieden met elkaar.