Project Limmen-Zandzoom

In dit karakteristieke deel van Noord-Holland, tussen Limmen en Heiloo, investeren de gemeenten Castricum en Heiloo samen met de provincie Noord-Holland in wonen, groen en bereikbaarheid. Doel is het maken van een bijzonder woonlandschap op de vroegere strandwal. Uitgangspunt is het behoud van de eigen identiteit van Limmen. Het beeld van de Limmense linten is leidraad voor de invulling van de velden.

Het woningbouwprogramma voor het Limmense deel in het gebied Zandzoom gaat uit van realisering van ca. 600 woningen. De bouw van de woningen van de eerste fase is bijna afgerond en de acht vrije sector kavels zijn inmiddels bebouwd. Voor fase 2 zijn de plannen in procedure.

Supermarkt

In het bestemmingsplan is de mogelijkheid opgenomen voor de vestiging van een supermarkt. Er ligt een uitwerkingsplan voor het realiseren van een supermarkt in het gebied tussen de Visweg en achter de groothandel Jacob Hooy&Co B.V.

Kruising Rijksweg-Visweg

De bouw van nieuwe woningen en een supermarkt zorgen ervoor dat het aantal verkeersbewegingen in het gebied toeneemt. Dit maakt aanpassing van de infrastructuur noodzakelijk, waaronder aanpassing van de kruising Rijksweg-Visweg.

In overleg met omwonenden en belanghebbenden, voert Antea Groep een onderzoek uit naar mogelijke rotondevarianten. De gemeenteraad moet nog besluiten of zij kiest voor een rotonde en hiervoor middelen beschikbaar stelt.

Naar het overzicht