Papenberg

De aanleg van een duinrel, een trap naar de nieuwe uitkijktoren en een zandverplaatsing bij het klimduin, dat zijn de belangrijkste onderdelen van de werkzaamheden aan de Papenberg en omgeving. PWN en de gemeente voeren gezamenlijk de werkzaamheden uit. De aanleg van de trap vraagt om natuurcompensatie: dat gebeurt door het zandpad op te heffen tussen de top van het klimduin en de uitkijktoren

Nieuwe trap bij de Papenberg

De nieuwe trap bij de Papenberg is klaar. De nieuwe trap telt 149 tredens en vormt de verbinding naar het uitkijkpunt bovenop de Papenberg.  Het huidige pad – dat loopt vanaf de top van het klimduin naar het uitzichtpunt – is opgeheven.  De voorbereidingen voor de nieuwe uitkijktoren zijn gestart. In 2021 is de uitkijktoren gereed.

Opknappen gebied De Papenberg

In een volgende fase wordt het uitzichtpunt aangevuld met een moderne nieuwe uitkijktoren. Dan wordt ook de smalle waterloop tussen pad en sportvelden natuurlijker ingericht.
Daarnaast wordt het uitgezakte zand van het klimduin weer naar boven gebracht.
Om ruimte te maken voor de werkzaamheden vindt grondruil plaats tussen sportclub Vitesse, gemeente Castricum en PWN.  Ook zijn er plannen om tien bomen te kappen tussen de sportvelden en het wandelpad. Dat is deels om de inrichting mogelijk te maken en meer lichtinval te krijgen op de waterloop en deels omdat sommige bomen niet gezond meer zijn en daardoor een gevaar kunnen vormen.

Naar het overzicht