Omgevingswet

Op 1 juli 2023 treedt een nieuwe, landelijke wet in werking: de Omgevingswet. De wet gaat over alles wat zich afspeelt in de leefomgeving: bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Er komt 1 wet die 26 huidige wetten vervangt. De wet gaat over alles wat zich afspeelt in de leefomgeving: bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. 

Bijvoorbeeld

  • bouwplannen,
  • milieuvergunningen,
  • asbestsanering of
  • iets aanleggen in water of natuur.

De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen benutten en beschermen van de leefomgeving. Doel is om de plannen meer in samenhang met elkaar te bekijken. En kortere procedures. Inwoners en ondernemers krijgen meer inzicht in de omgeving.

Bij de nieuwe wet hoort ook een website: het Omgevingsloket. Alle overheden werken hier samen. Met dit online loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op oude bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. Het loket laat zien wat er in een bepaald gebied wel of niet mag. Het is het startpunt voor een vergunningaanvraag.

Eenvoudiger en overzichtelijker

De Omgevingswet maakt het voor u eenvoudiger en overzichtelijker. Als u straks iets wilt bouwen, kunt u gemakkelijker zien of dat past binnen de regels. En als uw buren iets willen bouwen, kunt u die informatie makkelijker vinden en er zo nodig op reageren.

Omgevingsvisie en omgevingsplan

Begrippen als het bestemmingsplan en de structuurvisie verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen nieuwe instrumenten, zoals het omgevingsplan en de omgevingsvisie.

  • De omgevingsvisie beschrijft het toekomstbeeld voor de gemeente op basis van de wensen van inwoners en bedrijven. Wat vinden we belangrijk voor de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. 
  • In het omgevingsplan komen alle regels en kaders voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

Tegelijk met de Omgevingswet gaat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Dit betekent dat bij een bepaalde categorie bouwwerken, bijvoorbeeld een woning met tuin, een externe, onafhankelijke partij het plan toetst aan de bouwkundige regels. Deze partij controleert ook of de bouw volgens de regels wordt uitgevoerd. Nu doet de gemeente dat nog.

Als de nieuwe wet ingaat, moet degene die vergunning heeft gekregen een zogeheten kwaliteitsborger inschakelen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de planologische toetsing en controle. Dit betekent dat de gemeente bijvoorbeeld locatie, massa en uiterlijk bepaalt.

Meer informatie

Meer informatie over de omgevingswet bekijkt u op:

Contact

Als u vragen hebt over de (invoering van) de Omgevingswet, stuur uw vraag dan per e-mail naar omgevingswet@debuch.nl.