Omgevingsvisie gemeente Castricum

Wij zijn trots op Castricum. We willen dat de gemeente ook in 2030 aantrekkelijk blijft om te wonen, te werken en te recreëren. De uitgangspunten daarvoor leggen we vast in een omgevingsvisie. De omgevingsvisie gaat over belangrijke onderwerpen. Bijvoorbeeld wonen, bereikbaarheid, voorzieningen, landschap en natuur. Over deze onderwerpen denken wij na met onze inwoners, ondernemers en organisaties.

Omgevingsvisie - toekomstbeeld

De omgevingsvisie schetst het toekomstbeeld voor de gemeente Castricum en geeft antwoord op de vraag: hoe willen we dat de gemeente er in de toekomst uitziet, de visie. Maar ook hoe we daarvoor zorgen, wat zijn de acties en speerpunten. Heel belangrijk hierbij is ook wat we willen behouden in de toekomst, de waarden.

Bekijk de reacties

Voor de zomer heeft u al op verschillende manieren meegedacht. Via een bijeenkomst, de enquete, de flitspeiling op social media. Alle reacties hebben we verwerkt in een aantal documenten die u kunt vinden op de website van ikdenkmeeovercastricum, onder omgevingsvisie. We hebben nu in beeld wat de waarden,speerpunten en dilemma's zijn.

Wat is er al gedaan

In februari en maart 2 bijeenkomsten geweest en straatinterviews gehouden in Akersloot en Castricum. In Limmen zijn bijeenkomst en straatinterviews vervallen door de maatregelen tegen het coronavirus.

We hebben daarom een enquête met stellingen en open vragen gemaakt. Iedereen kon de enquête invullen. Daarnaast hebben we jongeren tot 21 jaar benaderd via een flitspeiling op social media.

Aan de enquête, flitspeiling en bijeenkomsten hebben bijna 800 inwoners deelgenomen. Wij danken iedereen hartelijk voor de inbreng. U kunt de resultaten en de analyse daarvan zien op de website Ik denk mee over Castricum.

Vervolg: visie op hoofdlijnen

We maken nu een visie op hoofdlijnen. De analyse van uw inbreng en trends vormen de basis hier. We werken de diverse thema’s verder uit. Wat is belangrijk, welke onderwerpen botsen met elkaar en hoe gaan we daarmee om.

Ook hierover willen we graag weer met u in gesprek. In welke vorm het gesprek kan zijn, moeten we nog bepalen. We baseren ons hierbij op de richtlijnen van het RIVM.

Naar het overzicht