Omgevingsvisie

Wij zijn trots op Castricum. We willen dat de gemeente ook in 2030 aantrekkelijk blijft om te wonen, te werken en te recreëren. De uitgangspunten daarvoor leggen we vast in een omgevingsvisie. De omgevingsvisie gaat over belangrijke onderwerpen. Bijvoorbeeld wonen, bereikbaarheid, voorzieningen, landschap en natuur. Over deze onderwerpen denken wij na met onze inwoners, ondernemers en organisaties.

Omgevingsvisie - toekomstbeeld

De omgevingsvisie schetst het toekomstbeeld voor de gemeente Castricum en geeft antwoord op de vraag: hoe willen we dat de gemeente er in de toekomst uitziet, de visie. Maar ook hoe we daarvoor zorgen, wat zijn de acties en speerpunten. Heel belangrijk hierbij is ook wat we willen behouden in de toekomst, de waarden.

Bekijk de reacties

Voor de zomer van 2020 heeft u al op verschillende manieren meegedacht. Via een bijeenkomst, de enquête, de flitspeiling op social media. Alle reacties hebben we verwerkt in een aantal documenten die u kunt vinden op de website van ik denk mee over Castricum - omgevingsvisie We hebben nu in beeld wat de waarden,speerpunten en dilemma's zijn.

Wat is er al gedaan

In februari en maart 2020 zijn er 2 bijeenkomsten geweest en straatinterviews gehouden in Akersloot en Castricum. In Limmen zijn bijeenkomst en straatinterviews vervallen door de maatregelen tegen het coronavirus.

We hebben daarom een enquête met stellingen en open vragen gemaakt. Iedereen kon de enquête invullen. Daarnaast hebben we jongeren tot 21 jaar benaderd via een flitspeiling op social media.

Aan de enquête, flitspeiling en bijeenkomsten hebben bijna 800 inwoners deelgenomen. Wij danken iedereen hartelijk voor de inbreng. U kunt de resultaten en de analyse daarvan zien op de website Ik denk mee over Castricum.

Bedankt voor het meedenken

De gemeente Castricum stelt een nieuwe omgevingsvisie op. Dit doen wij samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Zo hebben wij digitale bijeenkomsten georganiseerd in december 2020 en hebben we een enquête opgesteld. Deze enquête kon tot 10 januari 2021 worden ingevuld. Hieraan hebben 875 inwoners van de gemeente meegewerkt. We zijn blij met dit grote aantal reacties en bedanken iedereen van harte voor het meedenken over Castricum in 2040!. Alle informatie brengen wij samen in een visie op hoofdlijnen. Deze leggen we in het eerste kwartaal van 2021 aan de gemeenteraad voor.

Naar het overzicht