Omgevingsvisie

Wij zijn trots op Castricum. We willen dat de gemeente ook in 2030 aantrekkelijk blijft om te wonen, te werken en te recreëren. De uitgangspunten daarvoor leggen we vast in een omgevingsvisie. De omgevingsvisie gaat over belangrijke onderwerpen. Bijvoorbeeld wonen, bereikbaarheid, voorzieningen, landschap en natuur. Over deze onderwerpen denken wij na met onze inwoners, ondernemers en organisaties.

Omgevingsvisie - toekomstbeeld

De omgevingsvisie schetst het toekomstbeeld voor de gemeente Castricum en geeft antwoord op de vraag: hoe willen we dat de gemeente er in de toekomst uitziet, de visie. Maar ook hoe we daarvoor zorgen, wat zijn de acties en speerpunten. Heel belangrijk hierbij is ook wat we willen behouden in de toekomst, de waarden.

Wat is er al gedaan

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen hebben kunnen meedenken over de omgevingsvisie. 

  • Van februari tot juni 2020 is meegedacht via bijeenkomsten, straatinterviews, een enquête en een flitspeiling. Meer dan 800 mensen hebben via deze verschillende kanalen meegedacht over de omgevingsvisie. Zo is benoemd wat belangrijke waarden zijn voor het gebied, welke maatschappelijke opgaven er zijn en welke dilemma’s. 
  • Van december 2020 - januari 2021 zijn deze opnieuw voorgelegd en besproken via online bijeenkomsten en enquêtes. Hieraan hebben meer dan 900 mensen deelgenomen.
  • Op basis van alle inbreng is een visie op hoofdlijnen opgesteld en aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad heeft deze visie op 25 maart 2021 vastgesteld.

De visie en het resultaat van alle vormen van participatie kunt u lezen op ik denk mee over Castricum

De volgende stappen

We stellen een definitieve omgevingsvisie voor de gemeente in fasen op. We maken eerst een voorontwerp in 2021. En vervolgens een ontwerp omgevingsvisie in 2022. U kunt op het voorontwerp en het ontwerp reageren. Voorafgaand aan het opstellen van het voorontwerp zijn er opnieuw gesprekken met belanghebbenden. Daarnaast vragen we ook jongeren om een reactie op het voorontwerp. Jongeren waren in de laatste enquête minder goed vertegenwoordigd. 

Naar het overzicht