Kindcentrum Cunera

plattegrond locatie kindcentrum

Basisschool Cunera aan de Vondelstraat in Bakkum is gegroeid en kan de leerlingen niet meer kwijt in één gebouw. Het schoolbestuur, de Stichting Tabijn, wil graag een nieuw schoolgebouw met ruimte voor alle leerlingen én ook ruimte voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. 

De gemeente heeft afgelopen maanden intensief locatieonderzoek gedaan, in opdracht van de gemeenteraad. Als voorlopige voorkeurslocatie is de hoek Sifriedstraat - Bakkummerstraat (tegenover TC Bakkum) naar voren gekomen. 

Online bijeenkomsten

We zijn benieuwd naar de mening van o.a. ouders van schoolgaande kinderen, omwonenden en belanghebbenden over deze locatie. Daarom zijn er op 9 en 10 februari online presentaties. Als u uw mening over de locatie wilt geven, kan dat op Ik denk mee over Castricum Op dezelfde website vindt u ook een inschrijfformulier voor de bijeenkomsten.

We verzamelen alle reacties. In het voorjaar 2021 bieden we dit aan de gemeenteraad aan met het onderzoeksrapport. Het college doet een voorstel aan de gemeenteraad voor het vervolg van het proces.  

Waarom een nieuw kindcentrum?

 • De huidige school is te klein geworden voor het aantal leerlingen. Daarom is de onderbouw van deze basisschool inmiddels gehuisvest in een dependance aan de Prof. Winklerlaan. Door de aanhoudende groei van het aantal leerlingen is er op termijn geen ruimte meer voor de buitenschoolse opvang. 
 • Kinderen hoeven niet meer op verschillende plekken naar school en opvang. In het nieuwe kindcentrum Cunera kunnen kinderen vanaf hun geboorte tot het einde van de basisschool op 1 plek terecht. Het nieuwe gebouw biedt plek aan 300 leerlingen, buitenschoolse opvang voor 60 leerlingen in 3 groepen en daarnaast peuteropvang (1 groep van 16) en kinderopvang (2 groepen, totaal 22 kinderen). Ook is er een gymzaal.

Aanpak school en gemeente

De school en de gemeente zien graag dat alle klassen weer in 1 gebouw komen. De gemeenteraad heeft eind 2019 gekozen voor nieuwbouw voor deze basisschool. In september 2020 heeft de gemeenteraad ‘’de Visie op integrale kindcentra’’ vastgesteld.
Met een samenhangend aanbod van onderwijs en opvang wordt een bijdrage geleverd aan het bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen. 

Locatieonderzoek

Verschillende locaties zijn afgelopen periode onderzocht op een aantal aspecten:

 1. Oppervlakte: is de locatie groot genoeg voor bouw van een kindcentrum;
 2. Verkeer: denk aan veiligheid van de leerlingen rondom de school (fietsen en lopen) en de mogelijkheden voor halen en brengen;
 3. Kosten: zijn er extra kosten te verwachten door bijvoorbeeld de aankoopprijs of omdat de bestaande gebruiker zou moeten verhuizen?
 4. Ligging van het gebouw ten opzichte van woonwijken en andere scholen.

Hoe pakken we het aan?

 • Allereerst moet een locatie gekozen worden. Daarom heeft de gemeente de verschillende mogelijkheden in kaart gebracht. Daaruit is 1 voorkeurslocatie naar voren gekomen: Locatie hoek Sifriedstraat/Bakkummerstraat.
 • In februari 2021 gaan we in gesprek met omwonenden, belanghebbenden en ouders om hun mening over deze voorkeurslocatie te vernemen.
 • B&W vragen de gemeenteraad vervolgens te stemmen dat de locatie Sifriedstraat/Bakkummerstraat verder wordt uitgewerkt. Dat betekent nader onderzoek naar o.a. verkeer- en parkeermogelijkheden, het in beeld brengen van de verkeersstromen van voetgangers, fietsers en automobilisten, het groen (bomen) op deze locatie en de mogelijkheden om deze te behouden. 
 • De gemeente wil ook in deze fase graag de mening horen van belanghebbenden zoals omwonenden en ouders van de kinderen die kindcentrum Cunera (gaan) bezoeken. Uiteraard is er bij alle stappen nauw overleg tussen gemeente en het schoolbestuur.
 • Na een definitief besluit over de locatie door de gemeenteraad, kan gewerkt gaan worden aan de uitwerking van een nieuwbouwplan en het in gang zetten van de vergunningsprocedures. Het nieuwe kindcentrum zou er dan binnen 4 jaar kunnen staan.
Naar het overzicht