Groenbeleid

Foto: veldbloemen

De natuur in onze gemeente is prachtig: het Alkmaardermeer, de zee en de duinen. Maar zeker ook door het vele groen in en rond de dorpen Akersloot, Bakkum, Castricum, Limmen en De Woude. De manier waarop we omgaan met al het groen staat in het groenbeleidsplan.

Groenbeleidsplan 2021-2031 

Er ligt een concept-plan (pdf, 9,01 MB) voor de komende 10 jaar. Voordat de gemeenteraad dit definitief vaststelt, kunt u hierover uw mening geven. 

We vertellen u graag hoe de gemeente Castricum voor het groen zorgt. En we staan met u stil bij twee belangrijke thema’s:

  • klimaatbestendigheid
  • en het zorgen voor meer biodiversiteit. 

De online informatie-avond is op 2 maart. Aanmelden voor de avond is niet meer mogelijk. 

Speerpunten

De speerpunten in het groenbeleid zijn:

  • Versterken groene karakter gemeente.
  • Aandacht voor biodiversiteit in bermen en parken.
  • Nadruk op: kwaliteit beheer groen.
  • Zorgen voor voldoende voedsel- en schuilplekken voor vlinders en bijen.
  • Bijdrage leveren aan klimaatadaptatie. Dat is het proces waarbij wij ons moeten aanpassen aan het veranderende klimaat. Denk bijvoorbeeld aan droogte, wateroverlast etc.
Naar het overzicht