Geesterduin en omgeving

Winkelcentrum Geesterduin is vernieuwd. De binnenruimte kreeg een moderne uitstraling. De buitengevels zijn vernieuwd en gemoderniseerd. Ook de entrees zijn vernieuwd en beter ingericht op fiets-parkeren. 

Het Plein Zuid (bij de ingang bij Nelson en Vomar) wordt tot aan medio maart 2023 anders ingericht:

  • Het fiets-parkeren en winkelwagen-opstelling komen op een centrale plek. 
  • Er komt meer ruimte voor terrassen en het wordt veiliger voor voetgangers.

Het werk rond Geesterduin is nog niet klaar

Zowel op als rond het winkelcentrum werken we nog aan verbeteringen. Wat is er nog meer mogelijk? Bijvoorbeeld op het gebied van winkelbeleving of duurzaamheid? Zo onderzoekt de eigenaar van (grote delen van) het winkelcentrum, Hoorne Vastgoed,  of het mogelijk is om appartementen te bouwen boven op het winkelcentrum. 
Dit alles met het oog op een gezonde toekomst van het winkelhart van Castricum.

Meedenken

Belangrijk voor ons is ook: hoe denkt ú over woningbouw, voorzieningen, parkeren of groen rond Geesterduin? Daarom betrekken we omwonenden en andere inwoners bij de ideeën die er zijn.

Op 1 februari houden we een (tweede) participatiebijeenkomst voor inwoners. Ideeën, meningen en standpunten worden meegenomen  bij het opstellen van de (brede) Ontwikkelvisie 2.0.  leest u welke participatiemomenten Hoorne Vastgoed heeft gepland op weg naar de Ontwikkelvisie 2.0. (pdf, 6 MB)

Op woensdagavond 28 september werd al een eerste participatiemarkt Geesterduin (verslag) (pdf, 6 MB) georganiseerd. Tijdens deze avond zijn ideeën, wensen en zorgen besproken: wie er zou kunnen wonen, welke voorzieningen nog missen of beter kunnen en hoe het rond het winkelcentrum veilig kan blijven. 

Themamarkt 1 februari 2023

Op 1 februari 2023 volgt een tweede participatie-avond (‘themamarkt’) over het winkelcentrum en de omgeving. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties nodigen we uit om mee te denken over de thema’s wonen, winkelen, mobiliteit en groen in, op en rond het winkelcentrum. We willen die avond zo veel mogelijk input ophalen.

Op 1 februari bent u zonder aanmelding van harte welkom in Cultureel Centrum Geesterhage tussen 19:00 en 20:30 uur.

De uitnodiging (pdf, 2 MB)

Hoe verder

Na de participatie-avond wordt een digitale enquête uitgezet via de gemeentelijke social- mediakanalen. Aan alle inwoners wordt gevraagd welke prioriteit(en)/doelstelling(en) zij als belangrijkste ervaren. 

De resultaten van de tweede participatieavond en de uitkomsten van de digitale enquête worden meegenomen bij het opstellen van de Ontwikkelvisie 2.0. 
De definitieve Ontwikkelvisie 2.0 wordt in het derde kwartaal van 2023 verwacht en dan voorgelegd aan de gemeenteraad van Castricum. 

Rol van de gemeente

De gemeente is deelnemer en faciliteert het onderzoek. Ook ziet de gemeente erop toe dat Hoorne Vastgoed alle belanghebbenden hoort en dat initiatieven en suggesties worden meegenomen.