Geesterduin en omgeving

Winkelcentrum Geesterduin is vernieuwd. De binnenruimte kreeg een moderne uitstraling. De buitengevels zijn vernieuwd en gemoderniseerd. Ook de entrees zijn vernieuwd en beter ingericht op fiets-parkeren. 

Maar het werk rond Geesterduin is nog niet klaar. Zowel op als rond het winkelcentrum werken we nog aan verbeteringen. Inzet is een centrum waar u kunt winkelen, maar ook wonen of recreëren. Een centrum waar ook voorzieningen zijn voor gezondheid, welzijn en cultuur.

Meedenken

We willen graag weten hoe u denkt over woningbouw, voorzieningen, parkeren of groen rond Geesterduin. Op woensdagavond 28 september was daarvoor een participatiemarkt Geesterduin (verslag) (pdf, 6 MB). Tijdens deze avond zijn ideeën, wensen en zorgen besproken: wie er zou kunnen wonen, welke voorzieningen nog missen of beter kunnen (bankje/toilet) en over veiligheid rondom het winkelcentrum. 

Hoe verder

Hoorne Vastgoed gaat verder met gesprekken met onder andere winkeliers, omwonenden en de gemeente. 

Uit de ideeën van de participatiemarkt en van de gesprekken komt een visie voor de lange termijn voor winkelcentrum Geesterduin en omgeving. 

Rol van de gemeente

De gemeente is deelnemer en faciliteert het onderzoek. Ook ziet de gemeente erop toe dat Hoorne Vastgoed alle belanghebbenden hoort en dat initiatieven en suggesties worden meegenomen.