Flexwonen: tijdelijke woonunits

Soms heeft iemand dringend woonruimte nodig maar is die niet te krijgen. Voor deze situaties wil de gemeente flexwoningen aanbieden. Dit is een tijdelijke oplossing.

De woningmarkt is krap: de vraag naar woonruimte is steeds verder gegroeid. Omdat voor het bouwen van woningen veel regels gelden, duurt het jaren voordat een plan uitmondt in nieuwbouw. Het gemeentebestuur heeft gezocht naar mogelijkheden om mensen sneller aan woonruimte te helpen. Tijdelijke bebouwing biedt deze mogelijkheid, omdat de regels daarvoor soms eenvoudiger zijn. We noemen dit flexwonen. Vanuit de flexwoningen kunnen onze inwoners vervolgens op zoek naar een definitieve woning.

Bekijk video over flexwonen

Locaties in Limmen, Castricum en Akersloot

In Limmen is een locatie aan de Oosterzijweg 8 voor Flexwonen. Het gaat om woonruimte in de voormalige gebouwen voor zorg en onderwijs. Over ongeveer 5 jaar worden deze gebouwen gesloopt en vervangen door nieuwe, permanente woningen.  

Daarnaast zoekt de gemeente nieuwe locaties voor tijdelijke woningen. In Castricum is locatie aan de Castricummer Werf  in beeld. Voor de locatie Puikman is er een concreet plan voor de plaatsing van Flexwoningen.  

Ook is in samenwerking met inwoners, verenigd in de Belangengroep Flexwoningen Akersloot, onderzoek gedaan in Akersloot naar de behoefte, vorm en locaties voor tijdelijke woningen. 

Besluitvorming en advies gemeenteraad

Burgemeester en wethouders nemen uiteindelijk een definitief besluit over aantallen en locaties. Daarbij wil het college een goed beeld hebben van de mogelijkheden. Ook het advies van de gemeenteraad weegt zwaar mee

Kenmerken van flexwonen

Flexwonen betekent flexibel wonen. Het gaat om de tijdelijkheid van de wooneenheid. En ook de bewoners zien zelf deze woonvorm vaak als een tijdelijke oplossing. 

  • De tijdelijke woonunits zijn snel te leveren.
  • Doordat er niet gebouwd wordt, maar kant-en-klare units worden geplaatst, is er geen langdurige bouw-overlast.
  • De units blijven maximaal 10 tot 15 jaar staan.
  • Er komen circa 40 woningen per locatie. Per locatie ligt geen precies aantal vast.
  • De oppervlakte van de units is 27m2.
  • Er woont ook een beheerder die permanent bereikbaar is voor bewoners en omwonenden.

Tijdelijke woonruimte voor urgent woningzoekenden

De tijdelijke woonruimte is bestemd voor woningzoekenden die dringend op zoek zijn naar een tijdelijk onderkomen: starters en jongeren, vergunninghouders en mensen die zeer dringend woonruimte nodig hebben. Voor starters, jongeren en spoedzoekers geldt dat deze uit de eigen gemeente komen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Het klopt dat de gronden een agrarische bestemming hebben (in tegenstelling tot wat er in sommige kranten heeft gestaan). Er bestaan mogelijkheden om tijdelijk af te wijken van een bestemmingsplan met gebruik van een reguliere procedure. Er hoeft dan geen nieuw bestemmingsplan opgesteld te worden, mits de vergunning tijdelijk is en de gronden daarna weer schoon opgeleverd worden, de bestemming blijft dan agrarisch. Het ministerie van binnenlandse zaken heeft, omdat de woningnood groot is, momenteel in de Crisis en herstelwet een mogelijkheid om maximaal 15 jaar tijdelijk mogelijk te maken via deze procedure. Beroep en bezwaar mogelijkheden zijn onderdeel van deze procedure.

Parkeren is uitsluitend mogelijk op eigen grond. Er komen voldoende parkeerplaatsen.

De gemeente kan op basis van planologische regelgeving tijdelijk afwijken van een bestemmingsplan. Zo kan de gemeente snel tijdelijke wooneenheden realiseren. 

De gemeente realiseert het project samen met het bedrijf Flexwonen NH. Flexwonen NH is gespecialiseerd in tijdelijke woonruimte. Ze verzorgen ook het sociaal, technisch en administratief beheer.