Evaluatie proef autoluwe Dorpsstraat gereed

De evaluatie is gereed van de proef met een autoluwe Dorpsstraat. Deze was van 17 september t/m 15 oktober 2021.  Burgemeester en wethouders leggen het rapport voor aan de gemeenteraad. Deze bespreekt het rapport op 27 januari 2022 en neemt daarna een besluit over het vervolg.

Bekijk het rapport

Achtergrond

De proef was om de effecten te kunnen zien op 3 terreinen:

  • Een beter klimaat voor winkelen en horeca.
  • Meer veiligheid voor fietsers en voetgangers in het winkel- en horecagebied.
  • Een betere doorstroming en meer veiligheid bij de spoorovergang Beverwijkerstraatweg.

De proef zou aanvankelijk 7 weken duren, maar werd na een raadsbesluit ingekort tot 4 weken. 

Eerste conclusies

De afsluiting voor doorgaand verkeer heeft niet zichtbaar geleid tot meer winkel- of horecabezoek. Het draagvlak voor maatregelen die zijn getest gedurende de pilot is ook beperkt.

Economie

Op het gebied van leefbaarheid en economie zijn weinig effecten gemeten. Het aantal passanten in de Dorpsstraat nam nauwelijks toe tijdens de proef. Er was bij ondernemers en bewoners ook geen draagvlak voor de maatregelen. De culturele activiteiten op het horecaplein werden bij mooi weer wel goed bezocht. 

Verkeer

Qua verkeer zijn positieve en negatieve effecten gezien. Vanaf de spoorovergang was er duidelijk minder autoverkeer de Dorpsstraat in. De voorkeursroute via Mient, Ruiterweg en Kleibroek werd vaker genomen, maar er was ook veel sluipverkeer in de Beatrixstraat en de Verzetsheldenbuurt. 

Bij de spoorovergang Beverwijkerstraatweg brachten de maatregelen verbetering van de doorstroming. De verwachting is echter dat deze winst verdwijnt omdat ook een toename van het trein- en autoverkeer wordt verwacht. 

Evaluatie

De evaluatie bestaat voor een groot deel uit een beschrijving en analyse van de onderzoeksresultaten op het gebied van economie, leefbaarheid en verkeer. Tijdens de pilot zijn er diverse metingen en tellingen geweest. Bezoekers, belanghebbenden en omwonenden konden zich uitspreken via enquĂȘtes, gespreksbijeenkomsten en schouwen op locatie. De gemeente kan al deze informatie gebruiken bij het maken van beleid en plannen rond economie en verkeer.

Vervolg

Burgemeester en wethouders leggen het evaluatieverslag voor aan de gemeenteraad. Deze bespreekt het rapport op 27 januari 2022. Het is ook de gemeenteraad die besluit over de vervolgstappen.

Bekijk het evaluatieverslag.

Meer informatie

Vragen kunt u mailen naar pilotdorpsstraat@debuch.nl.