Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningen

De gemeente Castricum biedt huiseigenaren de mogelijkheid gebruik te maken van de subsidieregeling energiebesparing bestaande woningen. De regeling voorziet in subsidie voor het toepassen van energiebesparende maatregelen.

Informatie:

Het subsidieplafond van deze regeling is bereikt. Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Op Duurzaam bouwloket Castricum ziet u welke subsidiemogelijkheden er nog meer zijn.

Hoge energieprijzen

Naast de energietransitie zetten de huidige hoge energieprijzen veel woningeigenaren extra in beweging om hun woning te verduurzamen. De gemeente wil met deze regeling, naast de landelijke subsidies, de inwoners daarin extra ondersteunen.

Subsidieregeling

De regeling voorziet in subsidie voor het toepassen van energiebesparende maatregelen voor woningeigenaren, zoals onder andere isolatie, HR++ glas, thuisaccu, laagtemperatuurverwarming en douchewarmteterugwinning. Vorig jaar was deze subsidieregeling reeds beschikbaar en deze zou eind 2022 aflopen. Er is echter besloten deze te verlengen. Per adres mag jaarlijks eenmalig gebruik worden gemaakt van deze regeling.

Via deze gemeentelijke subsidieregeling kan al vanaf één energiebesparende maatregel subsidie worden aangevraagd.

De subsidie wordt afgesloten zodra het subsidieplafond is bereikt.

De regeling wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Door een verandering naar een ander verwerkingssysteem kan het zijn dat de gebruikelijke afhandeltermijn iets langer op zich laat wachten. Uiteraard worden de ingediende aanvragen wel gewoon in behandeling genomen.