Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningen

De gemeente Castricum biedt huiseigenaren de mogelijkheid gebruik te maken van de subsidieregeling energiebesparing bestaande woningen. De regeling voorziet in subsidie voor het toepassen van energiebesparende maatregelen zoals onder andere isolatie, HR++ glas, thuisaccu, laagtemperatuurverwarming en douchewarmteterugwinning.

Via deze gemeentelijke subsidieregeling kan al vanaf 1 energiebesparende maatregel subsidie worden aangevraagd. In tegenstelling tot de landelijke ISDE subsidieregeling waar 2 isolatiemaatregelen moeten worden gecombineerd om in aanmerking te komen. Tevens kan de gemeentelijke subsidieregeling worden gecombineerd met de landelijke ISDE subsidieregeling.

Deze subsidie loopt tot 1 januari 2023 of wordt afgesloten zodra het subsidieplafond van €150.000 is bereikt.

Kijk voor meer informatie over deze regeling op energieloket gemeente Castricum (Duurzaam Bouwloket)