€80 voor energiebesparende maatregelen

Inwoners konden deze subsidie tot 31 juli 2022 aanvragen tot het subsidieplafond was bereikt. Dat is voor woningeigenaren en huurders nu het geval. Daarmee is deze subsidie nu afgesloten.

Meer dan 2.500 inwoners maakten gebruik van deze regeling.