Duurzame warmte

Binnen 30 jaar maakt Nederland geen gebruik meer van de fossiele brandstof aardgas. Dit staat in de Klimaatwet die in 2019 in werking is getreden. En in het Klimaatakkoord dat is afgesloten om ervoor te zorgen dat de uitstoot van CO2 wordt afgebouwd naar bijna 0. Verminderen van de uitstoot van CO2 en beter benutten van grondstoffen zorgt ervoor dat wij een duurzame toekomst garanderen voor onszelf en voor de generaties na ons.

Visie Aardgasvrije Wijken

Dit vraagt om een zorgvuldige aanpak van de gemeente. Daarvoor is in 2020 een Visie Aardgasvrije Wijken opgesteld, en in 2022 het basisdocument ‘startkans collectieve warmte Noordoost-Castricum’. In deze documenten vindt u informatie over de plannen voor een aardgasvrij Castricum en welke wijken de gemeente als eerste wil starten met vervolgonderzoek. 

Meer informatie