Duurzame bedrijfsvoering

U kunt voor mogelijkheden over duurzaam ondernemen terecht op het Ondernemersplein.

U kunt voor advies over milieuzaken terecht bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord(OD NHN). Op de website staat informatie over onder andere handhaving en vergunningsaanvragen.