Dorpsstraat autoluw

De proef autoluwe Dorpsstraat is afgelopen. Vrijdag 15 oktober zijn de hekken en borden in het centrum van Castricum verwijderd. De gemeente werkt alle gegevens uit in een evaluatierapport voor de gemeenteraad. Deze neemt dan een besluit over het vervolg.

Uw ervaringen met de proef

U kunt in onze enquête uw ervaringen met de proef aan ons kwijt. Inwoners en ondernemers in het centrumgebied zijn hiervoor per brief uitgenodigd. Anderen zijn ook welkom om mee te doen aan de enquête. We interviewen ook bezoekers van het winkelgebied. Alle informatie helpt ons bij de beoordeling van de proef. Meedoen is anoniem en kan tot 1 november.

Geef uw mening over de proef

Vervolg

4 weken lang is er gemeten, gekeken en gevraagd. Is een Dorpsstraat zonder doorgaand verkeer goed voor een aangenamer verblijf in winkels en horeca? Helpen de nieuwe autoroutes de drukte bij de spoorovergang verminderen? Wat zijn andere positieve en negatieve effecten?

De gemeente heeft enkele maanden tijd nodig gaan om alle informatie te verwerken: passanten- en verkeerstellingen, gesprekken met betrokkenen en ook de enquête. Dit alles komt in het evaluatieverslag. 

Doel van de proef

  • Winkel- en verblijfsgebied versterken: winkelen en horecabezoek is prettiger in een gebied met minder auto’s. 
  • Vergroten van de verkeersveiligheid. 
  • Weren van doorgaand verkeer in de Dorpsstraat, kan de drukte bij de spoorkruising op Beverwijkerstraatweg verminderen. 

Camera’s bekijken verkeersveiligheid overweg

Op en nabij de overweg Beverwijkerstraatweg ontstaan vaak gevaarlijke verkeerssituaties. Om te zien wat de proef hierop voor effecten heeft, volgen camera’s de situatie van 7 t/m 21 oktober. Een gespecialiseerd bureau verwerkt de beelden in een analyse.

Uiteraard gebeurt dit alles binnen de bestaande wetten en regels over bescherming van uw privacy. De gemeente heeft geen toegang tot de camerabeelden. De opnames worden alleen gebruikt voor dit verkeersonderzoek en niet om bijvoorbeeld verkeersboetes op te leggen. De gemeente ontvangt alleen de onderzoeksresultaten. Na afloop van het onderzoek worden de camerabeelden vernietigd.

Later dit jaar maken we de uitkomsten bekend.

Telling voorbijgangers

Van 17 september t/m 5 november voeren we tellingen uit in de Dorpsstraat en de Burgemeester Mooijstraat. We willen zo een goed beeld krijgen van het aantal voorbijgangers. Via sensoren voeren we 24/7 een wifi-telling uit. De gegevens worden maximaal 24 uur bewaard en daarna verwijderd. 

Met de uitkomsten kunnen we beoordelen of de tijdelijke afsluiting (minder auto's) bijdraagt aan de versterking van het winkel- en horecagebied.

Sensoren op 3 plekken

Op 3 plekken hangen sensoren, te weten: 

  • Sport 2000, Burg Mooijstraat 16
  • Hair Square, Dorpsstraat 41
  • Verkeersbord bij Dorpsstraat 37 

De sensoren meten in een straal van 30 meter rondom deze plekken.

Alleen aantallen opgeslagen

Het telsysteem maakt gebruik van zogeheten pseudonimiseren. Dat werkt alsvolgt.

Elk wifi-signaal van een mobiele telefoon of tablet heeft een unieke code. Deze code verwijst naar het apparaat, niet naar een persoon. De sensoren vangen deze code op en zetten dit door hashing om naar een andere code. Vervolgens verwijdert de sensor de code van het wifi-signaal. De gepseudonimiseerde gegevens kunnen niet meer terugleiden naar een apparaat. Alleen de bezoekersaantallen per uur, per dag, per week en per maand komen in het rapport.

Lees na hoe pseudonimiseren werkt (pdf, 1.60 MB).

Niet geteld worden: Wifi uit

Als u niet geteld wilt worden, dan is uitzetten van uw Wifi op uw telefoon of tablet voldoende. In het gebied in het centrum en rondom de sensoren en buiten het winkel- en horecagebied hangen stickers om dit onder de aandacht te brengen.

Monitoren verkeer 

Het verkeer monitoren we de eerste 2 weken van september. Dit noemen we een nul-meting. Tijdens de proef meten we aantallen op ongeveer 60 verschillende meetpunten (pdf, 1.99 MB) rondom het centrum. Dit doen we om te kunnen zien welke verkeerseffecten optreden door de proef. Het verkeer bij de spoorwegovergang volgen we met een camera.   

Vragen over de pilot

Al uw vragen mailt u naar pilotdorpsstraat@debuch.nl.

We doen ons best om uw vraag binnen 2 werkdagen te beantwoorden. Ook als u het bestand met de meetpunten niet goed kunt lezen, kunt u ons een bericht sturen.

Naar het overzicht