De Bloemen fase 2

De Bloemen ten westen van Koekoeksbloem

In Castricum-Oost geldt een maximum snelheid van 30 km per uur. De Bloemen is hier nog niet goed op ingericht. Weinig automobilisten houden zich aan de maximum snelheid, waardoor onveilige situaties ontstaan. Met het nieuwe ontwerp voor De Bloemen willen we de verkeersveiligheid verbeteren. De uitvoering vindt half 2021 plaats.

Soomerwegh en Koekoeksbloem/Wederik

We gaan nu aan de slag met fase 2: de herinrichting van De Bloemen tussen Soomerwegh en Koekoeksbloem/Wederik.

De meeste woningen van Castricum-Oost zijn bereikbaar via De Bloemen. Het plan moet daarom rekening houden met:

  • fietsende scholieren naar Jac. P. Thijsse en 3 basisscholen in Castricum-Oost;
  • verkeer naar sportvoorzieningen op en bij sportpark Noord-End;
  • busroute door Castricum-Oost (lijn 167).

Overlast beperken

Door werkzaamheden te combineren, beperken we voor u zoveel mogelijk de overlast. We willen dan ook de volgende werkzaamheden combineren:

  • verkeersveilige inrichting van de weg;
  • bestaande asfaltverharding vervangen;
  • grootschalige opknapbeurt van het groen;
  • aparte voorziening voor regenwater;
  • lichtmasten voorzien van energiezuinige LED-verlichting.

De weg kan daarna weer jaren mee.

Naar het overzicht