De Clinghe Duin en Bosch

In Duin en Bosch bouwt KennemerWonen 48 sociale huurwoningen. Op de locatie De Clinghe komen 2 gebouwen: één met 26 appartementen en één met 22 appartementen.

De 2 gebouwen bieden het volgende.

  • Verschillende typen 3-kamer huurappartementen met balkon of terras.
  • Zorgvuldige inpassing in park- en duinlandschap.
  • Ruime berging, voldoende parkeergelegenheid en mogelijkheden voor opladen e-auto.
  • Veel aandacht voor natuur: rondom de gebouwen komen nestkasten voor uilen, insecten en vlinders, kleine vogels en vleermuizen.
  • Karakteristieke elementen, zoals het amfitheater en oude bomen.

Informatie van KennemerWonen

Kennemer Wonen informeerde op 16 maart 2021 bewoners en gebruikers van Duin en Bosch:

U vindt meer informatie en de beantwoording van de vragen op Kennemer Wonen - Duin en Bosch

Planning vanaf september 2021

  • Het bestemmingsplan is op 23 september 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.
  • De omgevingsvergunning voor 48 sociale huurwoningen is op 1 oktober 2021 verleend. 

Contactgegevens

Voor meer informatie over de procedure neemt u contact op met mevrouw M. Zwanenburg.

  • Telefoonnummer 14 0251 (zonder netnummer).

Met inhoudelijke vragen over de appartementen, kunt u contact opnemen met Kennemer Wonen.