De Clinghe Duin en Bosch

impressie van een van de appartementsgebouwen De Clinghe in de groene omgeving

In Duin en Bosch bouwt KennemerWonen 48 sociale huurwoningen. Op de locatie De Clinghe komen 2 gebouwen: één met 26 appartementen en één met 22 appartementen.

De 2 gebouwen bieden het volgende.

 • Verschillende typen 3-kamer huurappartementen met balkon of terras.
 • Zorgvuldige inpassing in park- en duinlandschap.
 • Ruime berging, voldoende parkeergelegenheid en mogelijkheden voor opladen e-auto.
 • Veel aandacht voor natuur: rondom de gebouwen komen nestkasten voor uilen, insecten en vlinders, kleine vogels en vleermuizen.
 • Karakteristieke elementen, zoals het amfitheater en oude bomen.

Informatie van KennemerWonen over De Clinghe

Kennemer Wonen informeerde op 16 maart 2021 bewoners en gebruikers van Duin en Bosch:

U vindt meer informatie en de beantwoording van de vragen op Kennemer Wonen - Duin en Bosch

Planning vanaf juni 2021

De voorlopige planning ziet er alsvolgt uit.

 • We verwachten het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning in juni 2021 ter inzage te leggen.
  Hierop is de coördinatieregeling van toepassing. De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de procedure van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning in één keer te doorlopen.
 • De gemeenteraad neemt waarschijnlijk in het 4e kwartaal 2021 een besluit over het vaststellen van het bestemmingsplan. Dan wordt ook de omgevingsvergunning verleend.
 • Doel is om begin 2022 te starten met de bouw. De oplevering vindt dan plaats in 2023.

Contactgegevens

Voor meer informatie over de procedure neemt u contact op met mevrouw M. Zwanenburg.

 • Telefoonnummer 14 0251 (zonder netnummer).

Met inhoudelijke vragen over de appartementen, kunt u contact opnemen met Kennemer Wonen.

Naar het overzicht