Beverwijkerstraatweg spoorwegovergang

spoorwegovergang castricum beverwijkerstraatweg

Gemeente Castricum en ProRail bereiden verkeersmaatregelen voor rondom de overweg Beverwijkerstraatweg. We onderzoeken maatregelen die passen bij een bestaande gelijkvloerse kruising. Dit zijn maatregelen die we op korte termijn (najaar 2020) kunnen uitvoeren. Over maatregelen voor de langere termijn wordt nog verder onderzoek gedaan. 

Verbetering veiligheid en doorstroming

Autoluw maken van de Dorpsstraat in combinatie met verkeersmaatregelen bij de overweg Beverwijkerstraatweg, lijkt op korte termijn de veiligheid en doorstroming te verbeteren. Dit willen we in het najaar 2020 testen.

Autoluw betekent dat we de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer in de Dorpsstraat aanzienlijk verlagen. En tussen de Verlegde Overtoom en de Torenstraat bannen we gemotoriseerde verkeer bijna helemaal uit.

Online platform en bijeenkomst

Tot 4 juli kon iedereen reageren op een online platform. En de online informatiebijeenkomst van 30 juni is achter de rug is. We verwerken alle reacties die achtergelaten zijn op het platform en op de informatieavond. Deze reacties worden gepubliceerd op deze pagina.

Naar het overzicht