Beverwijkerstraatweg spoorwegovergang

spoorwegovergang castricum beverwijkerstraatweg

Gemeente Castricum en ProRail bereiden verkeersmaatregelen voor rondom de overweg Beverwijkerstraatweg. We onderzoeken maatregelen die passen bij een bestaande gelijkvloerse kruising. Dit zijn maatregelen die we op korte termijn (najaar 2020) kunnen uitvoeren. Over maatregelen voor de langere termijn wordt nog verder onderzoek gedaan. 

Verbetering veiligheid en doorstroming

Autoluw maken van de Dorpsstraat in combinatie met verkeersmaatregelen bij de overweg Beverwijkerstraatweg, lijkt op korte termijn de veiligheid en doorstroming te verbeteren. Dit willen we in het najaar 2020 testen.

Autoluw betekent dat we de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer in de Dorpsstraat aanzienlijk verlagen. En tussen de Verlegde Overtoom en de Torenstraat bannen we gemotoriseerde verkeer bijna helemaal uit.

Uitkomsten online platform en bijeenkomst

Van 24 juni tot 4 juli kon u uw reactie geven op een digitaal platform. Uw reacties over de voorbereiding van verkeersmaatregelen rondom de Beverwijkerstraatweg worden in de zomervakantie in kaart gebracht. Dit geldt ook voor de reacties die zijn gegeven tijdens de online bijeenkomst op 30 juni.

Zodra alle reacties zijn verwerkt, zetten we de uitkomsten op deze website en informeren we de belanghebbenden. We verwachten dit eind augustus te kunnen doen.

Naar het overzicht