Beverwijkerstraatweg spoorwegovergang

Foto: spoorwegovergang castricum beverwijkerstraatweg

De spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg moet veiliger. Nu al zijn er veel treinen, auto’s, (brom)fietsers en voetgangers die elkaar kruisen. Dat gaan er nog meer worden. Als we niets doen dreigen er hier ernstige ongelukken te gebeuren. Bovendien blijven de spoorbomen langer dicht, waardoor files ontstaan.

Verkeersmaatregelen korte termijn

Pilot (proef) knip Dorpsstraat

We nemen verkeersmaatregelen om de situatie rond de spoorwegovergang te verbeteren. Het gaat om een proef. Wat werkt, houden we in stand. Wat niet werkt, stellen we bij of doen we niet. 

Tijdelijke maatregelen overweg Beverwijkerstraatweg en Dorpsstraat

Rond de overweg Beverwijkerstraatweg is de verkeerssituatie niet altijd veilig. Ook stroomt het verkeer niet altijd goed door. Dat willen we verbeteren.

De Dorpsstraat is een fietsstraat waar auto’s te gast zijn. Tijdens de pilot weren we het doorgaand verkeer in de winkelstraat. Daarmee wordt het aantrekkelijker voor voetgangers en fietsers en is het prettiger winkelen. De pilot duurt 2 maanden. 

Keuze voor verkeersvariant 3

Burgemeester en wethouders besloten op 13 juli dat de proef met een autoluw Dorpsplein door kan gaan. De proef duurt 2 maanden, van 10 september tot en met 5 november. 

Het college kiest voor verkeersvariant 3. Variant 3 houdt rekening met de wensen van de ondernemers in de Burg.Mooijstraat. En met de wensen van de Fietsersbond, horecaondernemers en inwoners voor een rustiger en veiliger dorpshart. In variant 3 is de Dorpsstraat afgesloten voor verkeer tussen de Verlegde Overtoom en de Burgemeester Mooijstraat. Zo ontstaat een autovrij Dorpsplein.

Met deze proef moet blijken of dit de aantrekkelijkheid van de Dorpsstraat in Castricum verbetert. En tegelijk de spoorkruising Beverwijkerstraatweg ontlast.

Naar het overzicht