Voor de pers

Bent u vertegenwoordiger van de media en hebt u een vraag over de gemeente of over werkorganisatie De BUCH? Belt u dan met:

  • Dorine van der Meij
  • Manuela Lima
  • Bianca Validzic
  • Joyce Schoonebeek

We staan u graag te woord. Het telefoonnummer is 088 - 909 73 00.

Persberichten

Het college van Castricum pakt weer de plannen op voor het verbeteren van de uitstraling van het Kerkplein. De plannen zijn in 2015 na uitgebreide participatie tot stand gekomen. Vanwege corona en bestuurswisselingen zijn ze niet eerder uitgewerkt. 

Nu wordt een Voorlopig Ontwerp (VO) gemaakt en een voorbereidingskrediet van € 50.000, - beschikbaar gesteld. Dit budget komt uit het programma ‘Versterking winkel- en verblijfsgebieden Castricum’.

Wethouder Roel Beems, Economische Zaken: “De oude dorpskerk is het oudste monument van Castricum en daar moeten we zuinig op zijn. Ik ben blij dat we als college verder gaan met de plannen voor het verbeteren van de uitstraling van het Kerkplein. Dat draagt ook bij onze ambitie dat we het dorpshart van Castricum nog meer willen versterken en we de economische vitaliteit willen stimuleren”. 

Het verbeteren van de uitstraling van het plein rondom de oude dorpskerk in het dorpshart van Castricum houdt in dat het beeldbepalend aanzicht van de oude Dorpskerk (uit de 11e eeuw) wordt verbonden met de rest van het dorp. Ook wordt de omgeving heringericht zodat het Kerkplein meer uitnodigend en gebruiksvriendelijker wordt.

De plannen voor het verbeteren van de uitstraling van het kerkplein is een idee van Stichting Castricum Monument Ons een Zorg (SCMOZ), ook wel bekend als Stichting Oude Dorpskerk.  Ook andere partijen zijn betrokken zoals het Kerkbestuur en andere partijen. De herinrichting van het Kerkplein sluit ook aan bij andere plannen die vallen onder het project 
‘Versterking winkelgebied Castricum’. 

Meedenken over Voorlopig ontwerp

Het uitgangspunt voor het voorlopig ontwerp is dat bijvoorbeeld gekeken wordt naar het groen in de omgeving als ook dat een looproute om de kerk heen wordt ontwikkeld.

Directe omwonenden, betrokkenen en belangenorganisaties kunnen meedenken over het voorlopig ontwerp. Verwacht wordt dat begin eind mei en/of begin juni hiervoor de activiteiten worden gestart.

Persbericht 11 mei 2023

De trend om duurzaam met toerisme en recreatie om te gaan neemt nog steeds toe. Dit is onder meer te zien aan de toename van het aantal Blauwe Vlag jachthavens en stranden in ons land. Blauwe Vlag is de internationale milieu- en duurzaamheidsonderscheiding van FEE International. 

Blauwe Vlag

De Blauwe Vlag wordt elk jaar uitgereikt door de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK). Met de Blauwe Vlag-campagne in Nederland betrekt de stichting overheden, ondernemers en recreanten bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu en duurzame jachthavens. Voor de toerist en recreant is de Blauwe Vlag het internationale herkenning- en kwaliteitssymbool voor schone stranden met goede waterkwaliteit en veilige en schone jachthavens.

Op 11 mei reikte Helga van Leur deze onderscheidingen uit op het strand van de Wassenaarse Slag. Team Strand van gemeente Castricum was erg verheugd deze onderscheiding weer te krijgen als kroon op het werk van de duurzame exploitatie van strand Castricum.

De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag van FEE International in Denemarken heeft in Nederland 195 Blauwe Vlaggen toegekend, waarvan 134 aan jachthavens en 61 aan stranden. Dit is een toename van 6 nieuwe locaties. 

Vrijwillige en lange relatie met Blauwe Vlag

De locaties vragen de Blauwe Vlag onderscheiding vrijwillig aan. In de praktijk betekent dit dat jachthavens en stranden moeten voldoen aan een aantal belangrijke criteria zoals schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. Het mogen voeren van een Blauwe Vlag is een erkenning voor de inspanningen die de strandgemeente of jachthavenbeheerder op dit gebied heeft geleverd. De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles bekeken of de stranden en jachthavens nog aan de vereisten voldoen. 

De campagne van de Blauwe Vlag is in 1987 wereldwijd gestart, zo ook in Nederland. Stranden en jachthavens vragen jaarlijks deze internationale erkenning aan. Kenmerkend van Blauwe Vlag is dat er een lange relatie wordt opgebouwd tussen de Blauwe Vlag organisatie en de aanvrager. 

De internationale toekenning van de Blauwe Vlaggen geschiedt door de Foundation for Environmental Education (FEE), een onafhankelijke internationale milieu organisatie. 

10 jaar Groene Wimpel Koplopers

In 2012 hebben 8 jachthavens in Nederland besloten méér te doen dan de internationale Blauwe Vlag eist. Zij richten zich nóg meer op MVO binnen de bedrijfsvoering. Deze groep, bestaande uit de jachthavens Wetterwille, Het Anker, Terschelling, Rhoon, Marnemoende, Uitgeest, Waterland en Delta Marina, ontvingen daarvoor de Groene Wimpel. Dit jaar verdienen zij de Groene Wimpel voor de 10e keer. Deze groep van koplopers is inmiddels gegroeid tot 26 jachthavens met een Groene Wimpel.

Persbericht 11 mei 2023

Het college gaat aan de gemeenteraad twee voorkeursvarianten voorstellen voor bouwplannen op de plek waar nu de Maranathakerk staat. Dat heeft B&W op 9 mei besloten. Het gaat om (1) een combinatie van zorgpraktijk en appartementen (40% sociale huur en 60% koop) en (2) de bouw van appartementen (40% sociale huur en 60% koop). De gemeenteraad wordt nu gevraagd haar voorkeur aan te geven. 

In de afgelopen maanden zijn verschillende (nieuw)bouwmogelijkheden voor die locatie onderzocht: woningbouw, zorgpraktijk, filmhuis of combinaties hiervan. De gemeente onderzocht wat haalbaar is als het gaat om financiën, parkeren, en stedenbouwkunde. Ook zijn in een enquête de wensen geïnventariseerd bij omwonenden en bij de andere inwoners. In totaal hebben 666 inwoners de enquête ingevuld. 

Uitkomsten 

In het algemeen zijn de respondenten het eens met de gehanteerde stedenbouwkundige uitgangspunten. 
Voor het parkeren ligt dat anders; daarover zijn de respondenten verdeeld: parkeren op het huidige parkeerterrein en in het gebouw heeft hun instemming; de meesten zijn tegenstander van andere oplossingen voor parkeren, zoals parkeren in de Prins Hendrikstraat en de Koning Willemstaat. Daarbij komt dat (half)verdiept parkeren (te) duur is en dat - bij parkeren op De Brink - de loopafstand langer is dan de norm die daarvoor staat. 
Verder zijn direct omwonenden bang dat ze verder weg moeten parkeren als een piek aan gebruikers of bezoekers wordt verwacht. 

Vraag naar woningen

Wethouder Slettenhaar is blij dat er nu twee varianten zijn benoemd. ‘We willen hier graag op korte termijn bouwen om aan de woonwens van de inwoners te voldoen. We houden rekening met belangen van allerlei doelgroepen en hebben goed gekeken naar wat mogelijk is en wat niet. Dat hebben we zeer zorgvuldig in beeld gebracht voor de raad. Hopelijk kunnen we nu snel aan de slag met het ruimtelijk kader.’

Hoe nu verder 

De raadscommissie bespreekt het voorstel naar verwachting op 25 mei. Daarna behandelt de gemeenteraad dit verder. Na een besluit wordt een (definitief) ruimtelijk kader opgesteld, inclusief uitgangspunten voor de uiteindelijke openbare verkoop, waaronder behoud van kenmerkende elementen van de huidige kerk*). 

*) Het Cuypersgenootschap heeft bezwaar ingediend tegen het slopen van de Maranathakerk. Het genootschap trekt haar bezwaar mogelijk in, als voldoende elementen van het oorspronkelijke gebouw behouden kunnen blijven.