Verkiezingen

In maart 2023 zijn de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten en waterschappen in Noord-Holland.

Provinciale statenverkiezingen vinden eenmaal in de 4 jaar plaats. Binnen 3 maanden na de verkiezingen kiezen de leden van Provinciale Staten op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. 

Ook de waterschapsverkiezingen vinden om de 4 jaar plaats, tegelijk met de Provinciale statenverkiezingen.