Zoet en zout grondwater

Zoet en zout grondwater

Het zoete grondwater kan in de duinen een grote diepte bereiken, soms ruim 100 m diep zoals in de Amsterdamse waterleidingduinen. Soms ook slechts enkele meters zoals bijvoorbeeld in Den Helder.

Doordat het grondwater zo diep zit, ontwikkelt zich onder de duinen een zoetwaterbel. Daaronder ‘weggedrukt’ bevindt zich zout water, een overblijfsel van historische overstromingen. Ook stroomt zout zeewater, heel langzaam, onder de duinen door richting de polders. Het zoete water is iets lichter dan het zoute water. Daardoor drijft de zoetwaterbel op het zoute grondwater. Infiltrerend regenwater en de zoetwaterbel houden zo het binnendringen van zout zeewater in de polders enigszins tegen.