Veel duinrellen verdwenen

In de eerste helft van de 20ste eeuw zorgde de drinkwaterwinning in de duinen voor verdroging, waardoor veel duinrellen geen functie meer hadden en zijn gedempt. Ook zijn veel duinrellen verdwenen door verstedelijking en door het afgraven van oude duinen voor de zandvoorziening, zoals in de Zanderij, het bollengebied direct ten noorden van de Papenberg.

De duinrel in ere hersteld

Tegenwoordig worden duinrellen weer in ere hersteld. Door het stoppen van de drinkwaterwinning verbetert de oorspronkelijk hoge grondwaterstand in de duinen en stroomt het kwelwater weer af. Oude duinrellen worden ontgraven en het beheer wordt verbeterd. 

Natuurlijke waarde van een duinrel

Het herstel is belangrijk vanuit zowel ecologisch als cultuurhistorisch oogpunt. Duinrellen zijn voor Castricum belangrijke landschapselementen. Daarnaast hebben ze een grote waarde voor de natuur. Het water is een duinrel is zoet, voedselarm en helder. Daardoor kunnen zich in en langs duinrellen bijzondere planten en dieren ontwikkelen.  Het schone water verrijkt ook het polderwater.

Duinrel en klimaatverandering

De functie van duinrellen wordt ook weer belangrijker vanwege de klimaatverandering. Er vallen vaker hevige buien. Het systeem van de duinrellen zorgt dan voor afvoer van het overtollige water en draagt bij aan de grondwaterregulering.