Grondwateroverlast

Grondwateroverlast

Meestal merken we niets van grondwater. Pas als er problemen zijn valt het op. Een te hoge grondwaterstand kan vervelend zijn als u in de kruipruimte wilt werken of als de tuin drassig is. Grondwater kan ook voor serieuze vochtoverlast in de woning zorgen, zoals een te hoge luchtvochtigheid. Grondwater kan ook zorgen voor beschadiging van houten vloeren. Bij te lage grondwaterstanden kunnen problemen ontstaan met funderingen en een zakkende bodem. Ook kunnen bomen en natuurgebieden verdrogen.

Er is sprake van overlast als u daardoor niet goed meer kunt wonen in uw huis. Bijvoorbeeld als er schimmelvorming of een te hoge luchtvochtigheid optreedt in de woonkamer met gezondheidsklachten als gevolg of als de houten constructievloer wordt beschadigd. Bij moderne woningen (vanaf ongeveer 30 jaar geleden) met betonnen constructievloeren is vaak geen sprake van overlast in woonruimtes.

Heeft u last van een te hoge grondwaterstand dan is de gemeente uw aanspreekpunt.