Grondwater en het klimaat

Door de verandering van ons klimaat kan de komende decennia de hoogte van de grondwaterstand veranderen. De grondwaterstand kan hoger worden doordat het steeds vaker regent, en lager worden doordat de planten door een langere groeiperiode steeds meer water verdampen. Het netto effect op de grondwaterstand is nog onduidelijk.