Grondwater

Wat is grondwater?

Grondwater is – de naam zegt het al – water onder het grondoppervlak. Bij grondwater denkt men vaak aan water in de bodem dat net zo hoog staat als het water in de sloot. Daarboven is het droog, daaronder is het nat. Maar zo simpel is het niet. Grondwater  maakt onderdeel uit van een ingewikkeld watersysteem. De grondwaterstand verschilt van plaats tot plaats en is letterlijk zo veranderlijk als het weer.

Grondwater in de duinen

Het grondwater in de duinen wordt aangevuld door regen. Het regenwater zakt in de zandige bodem, vaak tot op grote diepte, en stroomt langzaam naar de polders en naar de zee. Voordat het daar aankomt, zijn er vaak enkele jaren verstreken. Regenwater in de duinen, zorgt dus met enige vertraging voor een verhoging van de grondwaterstand in de binnenduinrand.

Het grondwater in de binnenduinrand reageert ook op plaatselijke neerslag. Het grondwater zit hier dichter aan de oppervlakte dan in de hoge duinen, dus een flinke bui zorgt voor een directe stijging van de grondwaterstand.

Soms komen de twee stromen tegelijkertijd bij elkaar: toestroom uit de duinen van hevige neerslagperiodes uit vorige maanden en recente hevige neerslag. Dit leidt zo nu en dan tot bijzonder hoge grondwaterstanden.