Duinrellen

Om natte voeten te voorkomen wordt het overtollige water in de binnenduinrand al sinds de Middeleeuwen afgevoerd door middel van duinrellen. Dit zijn speciaal gegraven ondiepe watergangen met een zandige bodem, die tot in de polder doorlopen. Ze voeren zowel het kwelwater als regenwater af. Duinrellen dragen dus bij aan de grondwaterregulering van de binnenduinrand.

Water in een duinrel

Duinrellen zien er niet overal hetzelfde uit. Dicht bij de duinen is het stroombed vaak wat dieper en smaller. Verder landinwaarts wordt het stroombed breder.

De hoeveelheid water in een duinrel wisselt per seizoen. In de winter stroomt er meer water doorheen vanwege de hogere grondwaterstand. Door de stroming zal het water ook niet snel bevriezen.

In de zomer is de grondwaterstand een stuk lager en vallen sommige duinrellen volledig droog.