De binnenduinrand

De binnenduinrand

Aan de binnenkant van de duinen bevindt zich een smalle zone die de overgang vormt tussen de hoge duinen en het lager gelegen poldergebied. Deze zone is de binnenduinrand.

De binnenduinrand is van oorsprong een nat stuk duin. Dat komt doordat het terrein hier sterk daalt.  Het grondwater stroomt dan over een relatief kleine afstand van hoog naar laag en komt onder druk, als kwelwater, uit de grond. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Papenberg in Castricum.