Open call (podium) kunstenaars Castricum 2021

Na een voor iedereen lastige Corona-tijd ziet de gemeente Castricum graag dat haar (podium)kunstenaars de ateliers en repetitieruimtes weer induiken om prikkelend, nieuw werk te maken en dit te presenteren voor een breed publiek. Met deze Open Call geven we een positieve impuls aan het kunst- en cultuurklimaat van ons dorp.  

De Open Call richt zich specifiek op beeldend kunstenaars en podiumkunstenaars die gevestigd zijn in Castricum. Deze impuls is eenmalig en wordt gefinancierd middels een bijdrage van de rijksoverheid om lokale culturele infrastructuur in stand te houden. 

We zoeken (podium)kunstenaars uit Castricum

Ben jij een (podium)kunstenaar en woon je in Castricum? Of maak je deel uit van een collectief waarvan tenminste 1 persoon in Castricum woont? Dan vragen we je om voor 1 oktober je projectvoorstel op te sturen. Het gaat om een kunstproject dat eenmalig gerealiseerd en gepresenteerd wordt in de gemeente Castricum.

Voorwaarde is dat er minimaal 1 professionele (podium)kunstenaar uit de gemeente Castricum betrokken is bij het project. En dat het project niet eerder in de gemeente georganiseerd is. De ingestuurde projecten worden beoordeeld door de ‘adviescommissie Castricum op de Kaart’ in oktober 2021. De uitvoering vindt plaats in 2022.

Opdrachtformulering en werkwijze

Doel :  De gemeente Castricum wil het kunst- en cultuurklimaat een positieve impuls geven. De gemeente wil professionele (podium)kunstenaars de mogelijkheid geven in hun eigen gemeente nieuw werk te maken en te presenteren. 

Opdrachtomschrijving 

Gemeente Castricum zoekt (podium)kunstenaars die een idee hebben voor een kwalitatief hoogwaardig kunstproject. Het kunstproject heeft een vernieuwde vorm, een sterk concept of een ongebruikelijke samenwerking. Het gaat om een kunstproject dat eenmalig gerealiseerd en gepresenteerd wordt in Castricum in 2022. 

Onder een kunstproject verstaan we alle kunstuitingen op één of meerdere gebieden van de podiumkunsten, teken-, schilder- en grafische kunsten, beeldhouwkunst, installatiekunst, conceptuele kunst, performancekunst, niet-traditionele vormen van beeldende kunst, fotografie, audiovisuele, digitale en (nieuwe) mediakunst, beeldende kunsttoepassingen en kunst in de openbare ruimte.

Professionele kunstenaars en zelfstandige curatoren kunnen zich aanmelden voor de Open Call (alle rechtsvormen zijn toegestaan). Per inzending kan minimaal € 8.000 en een maximaal € 20.000 aangevraagd worden. In het geval van een collectief is tenminste 1 kunstenaar woonachtig in Castricum. 

Procedure 

Voor 1 oktober 2021 kunnen inzendingen worden gestuurd aan info@castricum.nl o.v.v. Open Call Kunstproject. Voorstellen die te laat binnen komen, niet aan de eisen voldoen en niet alle onderdelen bevatten, worden niet in behandeling genomen. 

Een inzending bestaat uit de volgende onderdelen: 

 1. Namen en adresgegevens kunstenaar(s)  
 2. Titel projectplan 
 3. Projectplan met daarin: 
  • Beschreven concept ondersteund door beeldmateriaal (max. 5 A4) 
  • Begroting (max 2 A4) 
  • Planning
  • PR & communicatieplan met omschrijving doelgroep (max 1 A4) 
  • Cv(‘s) kunstenaars/organisator(en) 

De inzending wordt beoordeeld door de adviescommissie ‘Castricum op de kaart’, op de hieronder genoemde beoordelingscriteria. Indien gewenst kunnen extra fondsen aangeschreven worden. 

Concept 

 • Artistieke kwaliteit van het concept (de mate waarin zeggingskracht, oorspronkelijkheid en visie naar voren komen) .
 • Vernieuwend in Castricum: nieuw in Castricum of gebruikmakend van een vernieuwende vorm of een verrassende samenwerking.
 • Samenwerkingen met partners in Castricum of met partners in andere steden of de regio.
 • Realistische planning.
 • Bovenlokale uitstraling.

Begroting

 • Realistisch. 
 • Evenwichtig: de verhouding overheadkosten en kunstenaarshonorarium is in balans.
 • Indien gewenst kunnen extra financieringsbronnen aangeschreven worden. Het zoeken naar extra financiering wordt als positief gewaardeerd. 
Model begroting (pdf, 107 KB)

PR-traject

 • De beoogde doelgroep wordt bereikt.
 • Haalbaar.
 • Gericht op inwoners uit de gemeente en de regio.

Cv(‘s) kunstenaars/organisator(en)

 • Mate van ervaring met soortgelijke projecten. 
 • De onderzoekende en/of vernieuwende houding van de kunstenaar.
 • Mate van artistieke samenhang tussen de verschillende ervaringen en dit project.

De beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie geeft op basis van deze criteria punten aan het ingediende plan. Ze maakt een rangorde tussen alle projecten op basis van de scores. Ze adviseert de gemeente de opdracht toe te kennen aan de projecten met de hoogste score.

Aanvragers krijgen uiterlijk 8 weken na 1 oktober bericht over toekenning. 

Meer informatie

Eventuele vragen over de Open Call kunnen gericht worden aan cultuurcoach Edgar Nijman via edgar@decultuuronderneming.nl