Monumenten

Castricum telt meer dan honderd gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten. Het gaat om woonhuizen, boerderijen, kerkgebouwen, villa's, paviljoens en landschappen. 

Monumenten worden beschermd, omdat ze van speciale cultuurhistorische waarde zijn. Bij de beoordeling van monumenten wordt gekeken naar:

  • informatiewaarde
  • bouwstijl
  • gaafheid
  • situering
  • uniteit en
  • bouwkundige staat

In het gebied rond Castricum zijn tal van cultuurhistorische elementen terug te vinden die herinneren aan de ontginning en het in cultuur brengen van het landschap. Op diverse plaatsen is de archeologische waarde in de grond zeer hoog, mede door de ligging aan de voormalige rivier het Oer-IJ. Het Oer-IJ was de meest noordelijke vertakking van de Rijn, die via de Vecht en een voedselrijke delta ter hoogte van Castricum in de Noordzee uitkwam. Het originele stroomgebied van het Oer-IJ strekte zich uit van de Noordzee bij Castricum tot aan het IJmeer. Rond 1200 werd stap voor stap het Oer-IJ ingekaderd door de aanleg van de IJdijken. Met deze langzame verandering van water naar land nam de bewoning toe en ontstonden er dorpjes en steden.

Landschappen zijn monumenten

De gemeente Castricum wil duurzaam omgaan met het gebruik en de ontwikkeling van cultuurhistorische landschappen. Daarom zijn 14  terreinen en landschappelijke structuren van cultuurhistorische waarde definitief aangewezen als gemeentelijk monument. Daarnaast zijn 4 terreinen en landschappelijke structuren voorlopig aangewezen als gemeentelijk beschermd monument.