Erfgoed vertelt een verhaal

Iedere kern van de gemeente Castricum (Limmen, Akersloot, Bakkum, Castricum en De Woude) heeft een eigen karakter met een schat aan erfgoed. Meer dan menigeen weet. De gemeente heeft verschillende beleids- en visiedocumenten op het gebied van cultuur, archeologie, ruimtelijke ontwikkeling, recreatie en toerisme en landschap. In die documenten wordt erfgoed genoemd als belangrijk fundament voor de bestuurlijke opgaves.

Om het erfgoed als ontwikkeling goed te laten doorwerken, is een nieuwe aanpak noodzakelijk. Met het voorgestelde proces zetten we in op het actualiseren, opschonen en samenvoegen van huidige beleid, afgestemd op de speerpunten in de structuurvisie. Volgens eerdere afspraken met de raad en nieuwe verplichtingen vanuit het rijk en de provincie.

Verhalen

Erfgoed moet een verhaal vertellen. Met verhaallijnen is erfgoed toepasbaar en toegankelijk.

Een verhaal onthouden mensen en vertellen ze door. Er zijn twee verhalen te vertellen. Deze verhalen zijn een inspiratie en richtlijn bij ontwikkelingen met archeologie, monumenten en landschappen. De verhalen zijn een wegingskader bij erfgoedonderzoek.

Heerlykheid

De verhaallijn Heerlykhyd benadrukt de gezamenlijke historie. De verhaallijn past bij de gemeente als aantrekkelijke verblijfsplaats voor toeristen en dagjesmensen. 'Heerlykhyd' verbindt de verschillende kernen met elkaar in hun streven naar fraaie verblijfsgebieden, en het bevorderen van recreatie en toerisme als belangrijkste pijler van de lokale economie. De gemeente heeft een historie van kusttoerisme, buitenplaatsen en kastelen en kan zich zelfs beroemen op de allereerste camping van Nederland. De gemeente is hiermee een uitnodigende buitenplaats, waar het sinds lange tijd fijn verblijven is.

Ommestreken

De gemeente Castricum laat zich kenmerken door verschillende landschapszones die samen het verhaal ter plekke vertellen; de kust- en duinzone, de strandwallen- en dorpenzone en tot slot het veengebied en merenzone. Deze landschappelijke diversiteit wordt benadrukt in de verhaallijn Ommestreken. Die diversiteit zorgt voor afwisseling en een spannende omgeving. Het is alsof je constant op de rand staat van iets nieuws.