Archeologie

Binnen de gemeente zijn nog tal van archeologische vindplaatsen. Door deze goed te beheren zorgen wij ervoor dat ze beschermd blijven of als het niet anders kan onderzocht worden. Dit zogenoemde 'bodemarchief' is van groot maatschappelijk belang. Voor het grootste deel van onze geschiedenis is dit de enige bron van informatie. Tegelijkertijd is dit bodemarchief kwetsbaar voor ingrepen en vormen van gebruik die verband houden met wonen, werken en recreëren. Deze functies kunnen op gespannen voet staan met de archeologische zorgplicht van de gemeente.

Archeologiebeleid gemeente Castricum (pdf, 4,83 MB)