Opvang en onderdak

De gemeente is op zoek naar geschikte opvanglocaties van vluchtelingen uit Oekraïne. De plekken geven we door aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN). De VRNHN is verantwoordelijk voor de coördinatie en de verdeling van de opvangplekken binnen de regio.

naar VRNHN

Mensen uit Oekraïne zijn vrij om Nederland in te reizen en vrij om te verblijven waar zij willen. Mogelijk kunnen zij terecht bij familie, vrienden of kennissen in Nederland.

Kunnen ze zelf geen onderdak vinden, dan zorgt de Nederlandse overheid daarvoor. Alle gemeenten in Nederland openen opvanglocaties.

Noodopvang met basisvoorzieningen

De opvanglocaties voor asielzoekers in Nederland zijn nu overbezet. Daarom is er noodopvang in kazernes, boten, hallen en tenten. Hier is weinig privacy en alleen de basisvoorzieningen zijn geregeld als een bed, eten en medische zorg.

Bij de grens worden Oekraïners zonder onderdak doorverwezen naar de beschikbare locaties.

Op zoek naar geschikte locaties

In de gemeente zijn we op zoek naar geschikte locaties om mensen onderdak te bieden. In de regio Kennemerland (Uitgeest) werken 9 gemeenten aan onderdak. In de regio Noord-Holland Noord (Bergen, Castricum en Heiloo) werken 16 gemeenten aan onderdak voor de Oekraïners.

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo trekken samen op bij de opvang en ondersteuning van vluchtelingen uit Oekraïne.

Ook ligt er een voorstel om het gemeentehuis van Heiloo gedeeltelijk als tijdelijke opvanglocatie in te richten.

Onderdak aanbieden als particulier

Veel mensen bieden hun huizen, vakantiehuizen en slaapkamers aan mensen aan die Oekraïne ontvluchten. Wilt u een plek aanbieden, neem dan contact op met Refugee Home Dit is een samenwerking tussen: 

 • Take Care BnB.
 • Rode Kruis.
 • VluchtelingenWerk Nederland.
 • Leger des Heils.

De samenwerking is tot stand gekomen op verzoek op verzoek van de Nederlandse overheid. Deze organisatie biedt ontheemden uit Oekraïne veilig onderdak in Nederlandse gasthuishoudens.

Refugee Home screent, matcht en begeleidt gastgezinnen en vluchtelingen en biedt:

 • Kwalitatief en humaan alternatief voor de noodopvang.
 • Persoonlijke en zorgvuldige matching.
 • Duurzame opvang in gastgezinnen, met ondersteuning en begeleiding.
 • Veilige opvang in gastgezinnen.

Aanmelden als gastgezin

 • Meldt u zich aan als gastgezin bij Refugee Home. U wordt gescreend, gematcht en daarna begeleid.
 • Vangt u al iemand op? Dan kunt u zich achteraf nog aanmelden bij Refugee Home voor ondersteuning en begeleiding.
 • Meldt u daarnaast ook bij de gemeente dat u onderdak biedt en voor hoeveel mensen. Zo houden wij overzicht en weten we mensen te vinden als we ze willen informeren of als er iets geregeld moet worden.
 • Mail naar opvangoekraine@debuch.nl.

Hebt u specifieke vragen over verzekeringen, rechten, vergoedingen, en/of juridische zaken? Bel dan met het landelijke telefoonnummer van Vluchtelingenwerk, telefoonnummer 020 627 77 45.

Nog geen vergoeding voor opvang

Een opvangplek beschikbaar stellen gebeurt op basis van vrijwilligheid.

Onderdak aanbieden als bedrijf of instelling

Als u plek hebt om mensen uit Oekraïne op te vangen, meld dit dan bij ons via opvangoekraine@debuch.nl. Daarmee krijgen we een goed beeld van het aantal opvangplekken dat beschikbaar is. Graag onderstaande vermelden:

 • Aantal plekken dat beschikbaar is.
 • Vanaf wanneer en tot wanneer de plek beschikbaar is.
 • Contactgegevens.
 • Is het gratis, kostprijs of commerciële huur.
 • Of de aanbieder eigenaar of huurder is.

De gemeente maakt (nog) geen gebruik van commerciële aanbiedingen. We noteren ze wel, voor het geval de plekken later nog nodig zijn.

Onderdak stoppen

Biedt u als particulier onderdak aan Oekraïnse vluchtelingen aan en wilt u dit stoppen? Bijvoorbeeld omdat het niet meer gaat of omdat de vluchtelingen zelf weg willen? Stuur dan 2 weken voordat u de opvang wilt stoppen een mail naar opvangoekraïne@debuch.nl. Dit kan in het Nederlands of Engels.

Graag willen we het volgende weten:

 • Datum dat de huidige opvangplek stopt.
 • Adres waar de personen nu verblijven.
 • Aantal personen en hun leeftijd.
 • Binding met de gemeente; denk aan werk, school, familie, vrienden. 
 • Zorgbehoeften; bijvoorbeeld rolstoelvriendelijkheid van de locatie, hulpmiddelen als hoog-laagbed, verpleegkundige zorg nodig, etc.
 • Zijn er huisdieren?
 • Andere bijzonderheden: is er bijvoorbeeld een kinderbedje nodig?
 • E-mailadres (als dit anders is dan waarmee gemaild is).

Een plaatsingscoördinator gaat op zoek naar een passende vervolgplek voor de vluchtelingen. Binnen 3 werkdagen neemt de coördinator contact met u op over de vervolgstappen.