Tijdelijke woonruimte in Castricum en Akersloot

Samen met het bedrijf Flexwonen NH gaan we tijdelijke woonruimte realiseren in Castricum en Akersloot. De woonunits zijn bestemd voor woningzoekenden die dringend op zoek zijn naar een tijdelijk onderkomen. Dit zijn starters, jongeren en spoedzoekers (uit eigen gemeente) en vergunninghouders. Er zijn 3 locaties die hiervoor in aanmerking kunnen komen. Voor omwonenden organiseren we inloopavonden. 

meer informatie tijdelijke woonunits

Landelijke pilot Flexwonen  

De landelijke politiek heeft - net als de gemeente Castricum - de woningnood hoog op de agenda staan. In 2019 is het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een landelijke pilot ‘Flexwonen’ gestart. Hier doet de gemeente Castricum aan mee. Deze pilot biedt de mogelijkheid om met een korte planologische procedure voor maximaal 15 jaar af te wijken van een bestemmingsplan. 

Naar overzicht