Overlast of vandalisme? Meld het

Een gezellig, leuk én schoon dorp, dat wil toch iedereen? Laten we het samen regelen!

Als gemeente vinden wij het belangrijk dat jongeren elkaar ontmoeten, ervaringen met elkaar delen en lekker kunnen chillen. Daarvoor hebben wij bijvoorbeeld een Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP) in Castricum ingericht, waar jongeren buitenshuis met elkaar kunnen afspreken. Ook zijn er verschillende jongerencentra waar allerlei activiteiten worden georganiseerd voor en door jongeren. En natuurlijk kunnen jongeren op allerlei plaatsen in de gemeente gezellig met elkaar optrekken. Dat zien wij graag en dat willen wij zo houden.

Maar soms gaan de ontmoetingen gepaard met overlast. Dat willen we tegengaan. We roepen daarom ouders op om dit bespreekbaar te maken met hun kinderen, en om een oogje in het zeil te houden als het gaat om buitenshuis ‘hangen’.

We vinden namelijk wel eens allerlei afval op locaties waar jongeren zijn geweest. En op de routes waar zij langs komen worden wel eens speeltoestellen, bushokjes of ander straatmeubilair vernield. Ook maken groepjes jongeren soms midden in de nacht veel lawaai of stichten brand . En dat gaat ons te ver. Het repareren en opknappen van meubilair en het schoonmaken en –houden van de omgeving kost niet alleen veel tijd, maar het kost ook veel geld en dat kan niet de bedoeling zijn.

We willen vernieling en overlast voorkomen. Vandaar de oproep: Ervaart u overlast, meld het ons! Natuurlijk niet voor elk wissewasje; wees tolerant! Maar als het om serieuze overlast of vernielingen gaat, meld het dan. Gebeurt het ‘s avonds of in de weekenden, belt u dan 0900-8844. Dat is het telefoonnummer van de politie, zonder spoed, dat ook daarvoor bedoeld is. Tijdens kantooruren  kunt u de gemeente bellen (14 0251).Melden via de website kan altijd.

Naar overzicht