Onderzoek naar ervaringen met Wmo in 2018

Jaarlijks onderzoek onder cliƫnten weer van start

De gemeente onderzoekt jaarlijks hoe het met de ervaringen van cliƫnten met ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijk ondersteuning) is gesteld. Wij benaderen een deel van de inwoners die gebruik hebben gemaakt van deze ondersteuning. Zij ontvangen eerst een vooraankondiging, gevolgd door de vragenlijst. Net als vorig jaar wordt het onderzoek uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau ZorgfocuZ.

Deelname onderzoek

Heeft u in 2018 gebruik gemaakt van ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)? Dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u de vragenlijst invult. Het invullen kunt u zelf doen, of samen met een familielid, vriend en/of mantelzorger. Meedoen aan het onderzoek is geheel vrijwillig, anoniem en heeft geen gevolgen voor de ondersteuning die u ontvangt.

Resultaten

Wij vinden het erg belangrijk dat u mee doet, want de gemeente gebruikt de resultaten om hiermee de ondersteuning voor onze inwoners te verbeteren. Hoe meer mensen deelnemen, hoe betrouwbaarder en bruikbaarder de resultaten. Daarnaast vergelijken wij onze uitkomsten met die van andere gemeenten zodat we van elkaar kunnen leren.

Vragenlijst niet ontvangen

Op basis van een steekproef zijn een aantal inwoners geselecteerd voor deelname, het kan dus zijn dat u geen vragenlijst ontvangt. U hoeft dan niets te doen.

Naar overzicht