Nieuwe ondergrondse containers voor afval

In Castricum komen op verschillende plekken extra en nieuwe ondergrondse containers. Deze containers zijn bedoeld voor de hoogbouw en de milieuparkjes.

Locatiecriteria

De gemeente heeft locatiecriteria opgesteld en bodemonderzoek gedaan. Vervolgens zijn de meest geschikte locaties voor ondergrondse containers geselecteerd. Omwonenden van een nieuwe locatie ontvangen een brief met een foto van de locatie.

Tot 9 oktober kunnen omwonenden contact opnemen met de gemeente om mogelijkheden te bespreken en een zienswijze over deze locaties in te dienen. 

Beter scheiden, minder restafval

De overheid streeft ernaar in 2025 het restafval terug te brengen naar 30 kilo per inwoner per jaar. Ook in onze gemeente proberen we dit doel te bereiken door het voor inwoners makkelijker te maken hun afval te scheiden.

Meer informatie

Op de pagina nieuwe ondergrondse containers vindt u kaarten met de locaties. Ook staan daar de vastgestelde criteria waar locaties aan moeten voldoen. 

Op die pagina vindt u ook hoe u een zienswijze kunt indienen als u hiet niet eens bent met een voorgestelde locatie.

Naar overzicht