Meepraten over de concept Cultuurnota

In samenwerking met de cultuurcoach en het Cultuurplatform van Castricum, hebben wij een concept-beleidsnota over kunst en cultuur gemaakt. De nieuwe cultuurnota ‘Cultuur met Kansen’ gaat over de periode 2019-2022. We maken de nieuwe nota omdat de oude, uit 2012, niet meer voldoet.

Wilt u meepraten over de concept Cultuurnota? De cultuurcoach en het Cultuurplatform organiseren daarvoor verschillende netwerkbijeenkomsten in november en december.

Wanneer?

De netwerkbijeenkomsten worden op de volgende data en locaties georganiseerd:

  • Donderdag 28 november 19:30 – 21:00 Vredenburg in Limmen
  • Vrijdag 29 november 16:00 – 17:30  de Kemphaan op de Woude
  • Woensdag 11 december 19:30 – 21:00 ‘t Kruispunt in Akersloot 

Aanmelden is nodig

U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar . Geeft u daarbij aan namens welke organisatie u komt, op welke datum u aanwezig zult zijn en met hoeveel personen.

Voor vragen kunt u zich ook melden bij cultuurcoach Tamara Roos.

Zie ook

Naar overzicht