Lokaal winkelbezoek neemt toe

De gemeente Castricum hecht grote waarde aan de leefbaarheid van haar gemeente. Beschikbaarheid van goede winkelvoorzieningen speelt hierin een belangrijke rol.

Ook in 2018 is het consumentengedrag via het Randstad Koopstromenonderzoek in beeld gebracht. Het onderzoek geeft antwoord op vragen als waar mensen hun dagelijkse boodschappen doen en waar ze hun kleding of nieuwe smartphone kopen. Doen ze dit in een gezellig centrum of kiezen ze juist voor het gemak van internet? Voor de gemeente Castricum zijn de volgende winkelgebieden onder de loep genomen: Centrum Castricum, Geesterduin en de Torenstraat.

Koopstromenonderzoek 2018

De grote lijnen uit het koopstromenonderzoek zijn:

  • Internet blijft groeien.
  • Consumenten doen veel vaker lokaal hun boodschappen.
  • Er wordt minder gewinkeld in middelgrote en grote centra.
  • Het winkellandschap polariseert verder. Met name kleinere middelgrote centra kregen te maken met dalende bestedingen per m2 (vloerproductiviteit).

Kansen liggen met name op:

  • Verbeteringen met hoge impact (sfeer en beleving).
  • Nieuwe relevantie en functies en combinatieverzoek. Stimuleren van combinatiebezoek tussen winkelen en andere voorzieningen.

Centrum Castricum

Het totaal bedrag aan bestedingen in het centrum Castricum is toegenomen ten opzichte van 2016. Eigen inwoners besteden € 15,1 miljoen (op een totaal van € 16,6 miljoen) aan dagelijkse artikelen in de eigen gemeente. Voor de niet-dagelijkse goederen (mode & luxe, vrije tijd en in en om het huis) besteden de eigen inwoners € 14,7 miljoen (op een totaal van € 16,8 miljoen).

De inwoners geven de winkelvoorzieningen een rapportcijfer 6,5 ten opzichte van de 7,6 in 2016. Met name het ‘horeca-aanbod’ scoort hoog maar ‘faciliteiten’ (bijvoorbeeld WiFi, wc, bankjes) kan beter.

Winkelcentrum Geesterduin

Het totaal bedrag aan bestedingen in het Winkelcentrum Geesterduin is toegenomen ten opzichte van 2016. Eigen inwoners besteden € 37,2 miljoen (op een totaal van € 39,6 miljoen) aan dagelijkse artikelen in de eigen gemeente. Voor de niet-dagelijkse goederen (mode & luxe, vrije tijd en in en om het huis) besteden de eigen inwoners € 8,3 miljoen (op een totaal van € 10,4 miljoen).

De inwoners geven de winkelvoorzieningen een rapportcijfer 7,2 ten opzichte van de 7,5 in 2016. Met name de ‘bereikbaarheid per auto’ scoort hoog maar ‘faciliteiten’ (bijvoorbeeld WiFi, wc, bankjes) en ‘evenementen’ kunnen beter.

Torenstraat

Het totaal bedrag is toegenomen ten opzichte van 2016. Eigen inwoners besteden € 15,8 miljoen (op een totaal van € 16,1 miljoen) aan dagelijkse artikelen in de eigen gemeente. Voor de niet-dagelijkse goederen (mode & luxe, vrije tijd en in en om het huis) besteden de eigen inwoners € 5,3 miljoen (op een totaal van € 5,9 miljoen).

De inwoners geven de winkelvoorzieningen een rapportcijfer 7,8 ten opzichte van een 7,7 in 2016. Met name de ‘bereikbaarheid per auto’ en ‘veiligheid’ scoren hoog maar ‘evenementen’ en ‘horeca-aanbod’ kunnen beter.

Naar overzicht