Informatie gemeenteraad over bouwplannen Zanderij

Aanloop naar Ruimtelijk Kader Zanderij Zuid

Op 19 september krijgt de gemeenteraad presentaties over de plannen voor woningbouw in het gebied ten westen van het station (‘Zanderij-gebied’). De bijeenkomst is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

Deelgebied 1a Kadernota Zanderij Zuid, locatie Puikman:

BMB Ontwikkeling BV heeft een principeverzoek gedaan om drie appartementsgebouwen te bouwen met in totaal 91 appartementen. Hiervan worden 27 woningen ‘sociaal’; 30% van het totaal. De gebouwen die er afgelopen jaren stonden, zijn al gesloopt.

Deelgebied 3 Kadernota Zanderij Zuid, locatie Kaptein Kaas:

De plannen hier gaan over de bouw van 99 woningen, waarvan 26 in de sociale sector. Initiatiefnemers voor de ontwikkeling zijn het bedrijf Kaptein Kaas en de acht andere grondeigenaren in het gebied.

Planning na 19 september

Na de informatieavond kan de gemeenteraad het Ruimtelijk Kader vaststellen.

Naar overzicht