Geef uw mening over de Kadernota 2021

De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over de kadernota op donderdagavond 4 juni aanstaande. Om 21.15 uur kunt u uw mening kenbaar maken via de virtuele vergadering. De kadernota zelf kunt u vinden op castricum.raadsinformatie.nl bij de vergaderstukken van 4 juni a.s. 

Wat is de kadernota?

De kadernota vormt de opmaat naar de begroting van 2021 en geeft richting aan het financiële beleid van de gemeente voor de komende jaren. Voor de raad is de behandeling van de kadernota één van de belangrijkste vergaderingen van het jaar. De gemeenteraad geeft in deze vergadering richting aan hoe gemeenschapsgeld wel en niet wordt besteed. 

Ook voor u als inwoner, organisatie of instelling van de gemeente Castricum dus een belangrijk moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening op 4 juni, zodat de raadsleden uw input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de kadernota.

De verkoop van de aandelen Eneco heeft de gemeente Castricum een flink bedrag (23 miljoen) opgeleverd. Ook als u ideeën heeft over de besteding daarvan, bent u van harte welkom. 

Op 28 mei 2020 wordt de kadernota tussen 19.30 en 20.15 uur door het college aan de raad gepresenteerd. Ook dit gebeurt in een virtuele vergadering die u als inwoner kunt bijwonen. De politieke behandeling van de kadernota vindt plaats op 18 juni 2020, gevolgd door besluitvorming op 25 juni 2020.

Als u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk verzocht zich – vooraf - te melden bij de griffie via het telefoonnummer (088) 909 70 15 of (088) 909 70 14. Mailen kan ook naar het e-mailadres raadsgriffie@castricum.nl.

Meer informatie over de virtueel vergaderen.

Naar overzicht