Een nieuw museum in Castricum!

op de foto bezoekers in museum Huis van Hilde

Archeologiecentrum Huis van Hilde is opgenomen in het Museumregister Nederland en daarmee is het centrum nu officieel een museum.
Huis van Hilde vertelt de geschiedenis van Noord-Holland aan de hand van archeologische vondsten. Wethouder Ron de Haan heeft zich - vanaf de opening in 2015 - ingezet voor de museumstatus. Hij is apetrots op deze mijlpaal en verwacht dat het aantal bezoekers flink zal toenemen: museumjaarkaarthouders hebben voortaan gratis toegang.

Het persbericht van de Provincie Noord=Holland

Naar overzicht