Beter cameratoezicht bij winkels en horeca

80 ondernemers doen mee aan verbeterslag

25% van de ondernemers in de kern Castricum gaan meedoen aan het project ‘Excellent cameratoezicht’. Het stimuleert ondernemers die bewakingscamera’s reeds gebruiken, om de kwaliteit van de beelden te (laten) verbeteren. Dat kan vaak al met kleine, goedkope aanpassingen. 

Ook heeft 40% belangstelling voor trainingen en workshops die gaan over overvaltraining, ondermijning, cybercrime en winkeldiefstal. De gemeente werkt hiervoor samen met het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPCNH). 

Burgemeester Toon Mans en Fons Sijnesael, lokaal projectleider voor RPCNH verzorgden vorige week de aftrap bij juwelier Jeanet Goudsmit in Winkelcentrum Geesterduin. Mans: "Dit project past naadloos in deze maand, waarin aandacht voor veiligheid voorop staat. Veiligheid in het verkeer – niet appen op de fiets, fietsverlichting in orde brengen. Veiligheid in en rond het huis – voorkom inbraak door goed hang- en sluitwerk, zorg voor rookmelders om brand op tijd op te sporen. Veiligheid bij winkelen en uitgaan – door camerabewaking in winkels en horeca. Want veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal."

Niet alle ondernemers zijn bezocht en gesproken. 

Bent of kent u een ondernemer die ook belangstelling heeft voor het project? U kunt zich dan zelfstandig aanmelden op de website van RPCNH:

Neem voor vragen over het project of over veiligheid in het algemeen, contact op met Rebecca Acquoy of Inge Jordens van de gemeente Castricum (ambtenaren openbare orde en veiligheid) via telefoonnummer: 14 0251 of per e-mail: .

Naar overzicht