Akkoord voor locatie nieuw zwembad

De raad gaat akkoord met de voorkeurslocatie ‘veld 5’ van FC Castricum. Dit is de uitkomst na een locatieanalyse en een breed participatietraject. Daarnaast besloot de raad dat FC Castricum compensatie krijgt met een kunstgrasveld.

De aanleg van een kunstgrasveld voor korfbalvereniging KV Helios wordt losgeknipt van de zwembadontwikkeling. De raad kan hiervoor al in 2021 een voorstel ontvangen. 

Starten met voorlopig ontwerp

Dankzij dit besluit kan het ontwerpteam beginnen met het voorlopig ontwerp. De gemeente verwacht dat het voorlopig ontwerp eind 2021 klaar is.

In gesprek blijven over verkeer, parkeren en groen.

Met de belangrijkste belanghebbenden op Sportpark Noord-End en omwonenden blijft de gemeente in gesprek. Daarnaast voeren we regelmatig overleg met andere partijen, zoals de Fietsersbond. Tijdens de gesprekken met alle belanghebbenden staan de onderwerpen verkeer, parkeren en groen op de agenda.

Naar overzicht