Voordracht kandidaat burgemeester Castricum

De gemeenteraad van Castricum draagt de heer Ben Tap voor als nieuwe burgemeester van Castricum. 

Ben Tap (1969) is sinds 2020 directeur van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord. Van 2014 tot 2020 was hij wethouder in Hoorn en verantwoordelijk voor o.a. Economische Zaken, Ruimtelijke Ontwikkeling, Sport, Toerisme, Havens, Vastgoed en Dijkversterking. Daarvoor werkte hij als regiomanager Noord-Holland Noord bij Koninklijke Horeca Nederland. Ben Tap heeft Bedrijfskunde en Politiek Bestuurlijk Management gestudeerd en woont in Heemskerk. 

Eerder had de gemeenteraad mevrouw Caroline van de Pol voorgedragen. Zij liet echter op 5 februari 2024 weten om persoonlijke redenen af te zien van het burgemeesterschap in Castricum. Een afvaardiging van de gemeenteraad (de vertrouwenscommissie) is daarom 7 februari 2024 in overleg gegaan met de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, over het vervolg van de procedure. 

Een voordracht voor een burgemeestersfunctie is altijd meervoudig. De aanbeveling van de gemeenteraad van december jl. bevatte de 2 beste kandidaten die voor benoeming in aanmerking komen. Dat betekent in dit geval dat de gemeenteraad van Castricum de heer Ben Tap voordraagt als nieuwe burgemeester van Castricum.

Na de aanbeveling van de gemeenteraad stuurt de commissaris van de Koning deze aanbeveling met zijn advies naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De minister doet uiteindelijk een voordracht tot benoeming aan Zijne Majesteit de Koning. Als de aanbeveling wordt opgevolgd, kan de nieuwe burgemeester van Castricum zoals gepland op 28 maart aanstaande worden be√ędigd.