Tussenlocaties voor huisvesting statushouders

Ook gemeente Castricum heeft van het Rijk de opdracht om statushouders te huisvesten, net als alle andere gemeenten. De gemeente onderzoekt welke locaties kunnen dienen voor tijdelijke huisvesting.

Flexwoningen

Eind december 2023 sloot de gemeente een overeenkomst met het Rijk over de bouw van flexwoningen. De flexwoningen zijn met name nodig voor tijdelijke huisvesting van inwoners zoals woningzoekers met urgentie, starters en statushouders. Statushouders hebben een vergunning om in Nederland te blijven. 

Er worden flexwoningen gebouwd op een aantal ongebruikte tennisbanen op sportcomplex Berg & Bal. Dat kost echter meer tijd dan verwacht.

Overbrugging

Daarom onderzocht het college mogelijkheden die als overbrugging kunnen dienen. Het gebouw van de Montessorischool is één van die plekken. 

Het pand staat leeg en wordt beheerd door anti-kraak in afwachting van de toekomstige woningbouw. Het gebouw wordt nu verbouwd zodat het geschikt is voor de verhuur van maximaal 21 kamers. Statushouders kunnen daar wonen totdat met de nieuwbouw wordt gestart. Dat geldt ook voor de huidige anti-krakers.